Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA"

Historia CPKP "BOA"

Zarys historyczny Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA"

 

W połowie lat siedemdziesiątych w wyniku nasilenia się ataków terrorystycznych na świecie Decyzją z dnia 22 lutego 1976 roku Minister Spraw Wewnętrznych utworzył przy Komendzie Stołecznej MO (jako jedyny w Polsce) Wydział Zabezpieczenia do którego zadań należało między innymi:
- przeciwdziałanie i fizyczne zwalczanie wszelkiego rodzaju aktów terroru;
- likwidacja sytuacji szczególnie niebezpiecznych, stanowiących poważne zagrożenie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Warszawy i całego kraju.
Utworzony wydział składał się z 5 sekcji bojowych stanowiących łącznie 47 funkcjonariuszy.

W 1982 roku jednostka Rozkazem 0127/82 Ministra Spraw Wewnętrznych została powiększona do 273 funkcjonariuszy. Wydzielono wtedy skrzydło bojowe i utworzono - w związku z licznymi porwaniami samolotów - skrzydło ochrony lotów, a także sekcję techniczną jako część logistyczną. Funkcjonariusze skrzydła ochrony lotów pełnili służbę w formie patroli specjalnych na pokładach samolotów krajowych linii "LOT".

W 1990 roku w związku z powszechnym dostępem do paszportów i ustaniem porwań samolotów skrzydło ochrony lotów Wydziału Zabezpieczenia SUSW zostało rozwiązane. Ze służby w jednostce odeszło całe kierownictwo. Została zmieniona nazwa jednostki na Wydział Antyterrorystyczny Komendy Stołecznej Policji. W ramach 202 etatów policyjnych poszerzono pion bojowy o sekcje pirotechniczną, utworzony został Sztab i Pluton Ochrony, do Sekcji Technicznej dodano Sekcję Transportu, rozbudowano Zespół Medyczny.

W 1992 roku w pionie bojowym utworzona została Sekcja Szkoleniowa składająca się z instruktorów do prowadzenia programowych zajęć oraz Sekcja ds Negocjacji z etatem psychologa. Powiększono Sekcję Pirotechniczną do 10 osób. Stan etatowy Wydziału wynosił 207 policjantów plus 2 etaty cywilne.

W dniu 24 kwietnia 1996 roku około godziny 12:30 na stacji benzynowej Shell-a przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie w czasie wykonywania obowiązków służbowych na skutek wybuchu bomby podłożonej przez n/n sprawców został śmiertelnie ranny policjant Wydziału Antyterrorystycznego KSP. W wyniku odniesionych ran zmarł ok. godz. 15:15 w szpitalu przy ul. Szaserów w Warszawie st. asp. Piotr Molak - "Krasnal" mianowany pośmiertnie na stopień: podkomisarza policji odznaczony pośmiertnie medalem "Za Odwagę".

Luty 2003 – Warszawski oddział AT został wcielony do Komendy Głównej Policji. Stworzono również dwa Zarządy: Zarząd Bojowy oraz Zarząd Wsparcia Bojowego w ramach Centralnego Biura Śledczego.
 

Akcja w Magdalence w dniu 6 marca 2003 roku na zawsze zmieniła oblicze polskiego antyterroryzmu. Podczas szturmu na posesję gdzie ukrywało się dwóch przestępców zginęło dwóch policjantów a przeszło 17 zostało rannych.

"W Laboratorium Kryminalistycznym KSP zaprezentowano broń znalezioną w domu, w którym ukrywali się Robert Cieślak i Igor Pikus.

Jej liczba budziła przerażenie. Zaledwie dwóch ludzi zgromadziło arsenał, jakiego nie powstydziłby się duży gang. Kilkanaście pistoletów, m.in. Glock, TT, Uzi, Skorpion i Glauberyt, automaty Kałasznikowa ze zwykłymi i okrągłymi magazynkami na 72 naboje, sztucer z celownikiem optycznym, granaty, strzelba gładkolufowa SPAS-12, niezdetonowana jeszcze bomba rozpryskowa. W dużym garnku zgromadzono stalowy złom, jakim wypełnione były bomby domowej roboty. Zademonstrowano również posiekaną odłamkami kamizelkę kuloodporną jednego z policjantów.

Jak to określili specjaliści, przy tej liczbie "luf" przestępcy w zasadzie nie musieli przejmować się przeładowywaniem broni lub zmianą magazynków.

 

 

Lipiec 2003 – Połączono dwa Zarządy i uformowano Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, które jest bezpośrednio podległe Komendantowi Głównemu Policji.

Kwiecień 2004 – Rozwiązano Biuro Operacji Antyterrorystycznych. Komendant Główny Policji podjął decyzję, aby centralna jednostka AT przekształciła się w Zarząd Operacji Antyterrorystycznych Głównego Sztabu Komendy Głównej Policji. Zadania jednostki nie uległy zmianie.

Maj 2008 – Reaktywacja Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji jako centralnej jednostki AT w Polsce. Struktura BOA uległa zmianie.

Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 15) utworzono Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA", jako jednostkę organizacyjną Policji podległą bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji.  

Powrót na górę strony