Policja.pl

Oddali hołd policjantom poległym w Magdalence

Data publikacji 06.03.2021

W nocy z 5 na 6 marca 2003 roku w podwarszawskiej Magdalence policyjni antyterroryści przeprowadzili akcję zatrzymania groźnych przestępców, podczas której zginęło dwóch policjantów, a siedemnastu zostało rannych. Nadinsp. Paweł Dobrodziej, zastępca Komendanta Głównego Policji oraz insp. Dariusz Zięba, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, w imieniu Komendanta Głównego Policji złożyli w nocy w Magdalence wieniec pod pomnikiem upamiętniającym poległych policjantów. W uroczystości wzięli również udział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik.

Uroczystości upamiętniające policjantów odbyły się również w siedzibie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

- To są współcześni bohaterowie naszej wolności, którzy zapisali się nie tylko w historii formacji, ale też w historii kraju. Powinni stanowić przykład dla młodych pokoleń, w jaki sposób służyć społeczeństwu i Polsce – powiedział o poległych funkcjonariuszach wiceminister Maciej Wąsik.

- Działamy razem z kierownictwem Policji, aby służba w jednostkach antyterrorystycznych dawała satysfakcję nie tylko ze służby, ale także satysfakcję ekonomiczną. Cieszę się, że udało się wprowadzić dodatki kontrterrorystyczne – dodał wiceszef MSWiA.

Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji wraz z nadinsp. Pawłem Dobrodziejem oraz insp. Dariuszem Ziębą złożyli wieniec pod tablicą pamięci w siedzibie CPKP „BOA”.

W nocy z 5 na 6 marca 2003 r. w podwarszawskiej Magdalence podczas akcji zatrzymania przez antyterrorystów groźnych przestępców zginęło dwóch funkcjonariuszy: nadkom. Marian Szczucki i podkom. Dariusz Marciniak. Siedemnastu policjantów zostało rannych.

(MSWiA)

Powrót na górę strony