Policja.pl

Historia CPKP "BOA"

Historia służby kontrterrorystycznej Policji rozpoczęła się 22 lutego 1976 roku, kiedy to w wyniku nasilenia się ataków terrorystycznych na świecie Decyzją z dnia 22 lutego 1976 roku Minister Spraw Wewnętrznych utworzył pierwszą w kraju szturmową jednostkę antyterrorystyczną – Wydział Zabezpieczenia Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej do zwalczania aktów przemocy.

Do zadań Wydziału Zabezpieczenia należało między innymi przeciwdziałanie i fizyczne zwalczanie wszelkiego rodzaju aktów terroru, likwidacja sytuacji szczególnie niebezpiecznych, stanowiących poważne zagrożenie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Warszawy i całego kraju.

Była to jedna z pierwszych tego typu formacji w Europie. Polska była jednym z nielicznych wówczas państw, w których tworzono pododdział kontrterrorystyczny.

Na przestrzeni lat pododdział powiększał się etatowo, poszerzył o dodatkowe komponenty bojowe, szkoleniowe, logistyczne, medyczne czy negocjacyjne, dostosowując się do potrzeb oraz wyzwań współczesnego świata. Zmieniały się siedziby pododdziału, podległość, struktura oraz przekształcano nazwę Jednostki. W 1990 roku nazwa jednostki została zmieniona na Wydział Antyterrorystyczny Komendy Stołecznej Policji.

Luty 2003 r. – Warszawski pododdział AT został wcielony do Komendy Głównej Policji tworząc również dwa Zarządy: Zarząd Bojowy oraz Zarząd Wsparcia Bojowego w ramach Centralnego Biura Śledczego.

Lipiec 2003 r. – Połączono dwa Zarządy i uformowano Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, które było bezpośrednio podległe Komendantowi Głównemu Policji.

Kwiecień 2004 r. – Przekształcono Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP. Komendant Główny Policji podjął decyzję, aby centralna jednostka AT przekształciła się w Zarząd Operacji Antyterrorystycznych Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. Zadania jednostki nie uległy zmianie.

Maj 2008 r. – Reaktywacja Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji jako centralnej jednostki AT w Polsce.

W 2019 r. powstała służba kontrterrorystyczna Policji, czego konsekwencją było utworzenie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji. „BOA” jako specjalna jednostka interwencyjna polskiej Policji działa w unijnej grupie zadaniowej Atlas, wspólnie z innymi tego typu jednostkami w Unii Europejskiej.

Na forum Europolu, zrzeszającym specjalne jednostki interwencyjne Unii Europejskiej, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji nosi nazwę - BOA, i tak jest identyfikowany przez pozostałych członków Atlasu.

W historię BOA, zapisały się wzniosłe i tragiczne wydarzenia, które w istotny sposób wpłynęły na kształt służby kontrterrorystycznej.

W dniu 24 kwietnia 1996 roku około godziny 12:30 na stacji benzynowej Shell-a przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie w czasie wykonywania obowiązków służbowych na skutek wybuchu bomby podłożonej przez n/n sprawców został śmiertelnie ranny policjant Wydziału Antyterrorystycznego KSP. W wyniku odniesionych ran zmarł ok. godz. 15:15 w szpitalu przy ul. Szaserów w Warszawie st. asp. Piotr Molak - "Krasnal" mianowany pośmiertnie na stopień: podkomisarza policji odznaczony pośmiertnie medalem "Za Odwagę".

Kolejnym tragicznym zdarzeniem była akcja w Magdalence w dniu 6  marca 2003 r,  która na zawsze zmieniła oblicze polskiego kontrterroryzmu. Podczas szturmu na posesję zginęło dwóch policjantów a przeszło 17 zostało rannych. W trakcie czynności po zdarzeniu zostały zabezpieczone liczne jednostki broni palne należące do przestępców tj. pistolety, automaty Kałasznikowa, sztucer  oraz materiały wybuchowe w postaci bomb rozpryskowych i ładunków wybuchowych domowej roboty.

Ofiarność funkcjonariuszy powyższych wydarzeń i pamięć o poległych jest stale celebrowana podczas uroczystości rocznicowych przez funkcjonariuszy służby kontrterrorystycznej oraz kierownictwo Policji.

Powrót na górę strony