Kierownictwo - Policja.pl

Policja.pl

Kierownictwo

Dowódca

nadinsp. Dariusz Zięba

Zastępca Dowódcy

insp. Sławomir Wocial

Zastępca Dowódcy

mł. insp. Krzysztof Sowiński

p.o. Zastępca Dowódcy

mł. insp. Łukasz Pikuła

Powrót na górę strony