Kierownictwo - Policja.pl

Policja.pl

Kierownictwo

Dowódca

insp. Łukasz Pikuła

Zastępca Dowódcy

insp. Krzysztof Sowiński

Zastępca Dowódcy

podinsp. Karol Wojtyła

Powrót na górę strony