Policja.pl

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

e-mail: boa@policja.gov.pl
telefon: (47) 721 80 81
fax: (47) 721 80 72
ePUAP: /Policja/KGP/skrytka

Interesanci są przyjmowani w budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie. Interesanci są przyjmowani wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania (telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej) oraz uzgodnieniu i potwierdzeniu takiego zgłoszenia przez CPKP „BOA”.

Powrót na górę strony