Policja.pl

Zakres działania

Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, w skrócie CPKP BOA, został powołany w 1976 r. Aktualna struktura CPKP obowiązuje od 2018 r.

CPKP BOA zajmuje się przeciwdziałaniem i zwalczaniem terroryzmu.

Do głównych zadań CPKP BOA należy także:

  1. prowadzenie i nadzorowanie działań bojowych w celu zatrzymania szczególnie niebezpiecznych przestępców,
  2. prowadzenie działań rozpoznawczych, czyli pozyskiwanie informacji o zagrożeniach terrorystycznych,
  3. realizowanie działań minersko-pirotechnicznych,
  4. prowadzenie negocjacji policyjnych,
  5. rozpoznawanie i usuwanie zagrożeń CBRN (chemicznych, bakteriologicznych, radiologicznych lub nuklearnych),
  6. realizowanie działań na rzecz osób podlegających ochronie,
  7. analizowanie różnych metod zwalczania terroryzmu oraz podejmowanie nowych inicjatyw w tym zakresie,
  8. prowadzenie międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu w ramach Unijnej Grupy Zadaniowej ATLAS,
  9. koordynowanie działań Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji, które na terenie Komend Wojewódzkich Policji zajmują się zwalczaniem terroryzmu oraz zatrzymywaniem szczególnie niebezpiecznych przestępców,
  10. wspieranie czynności Policji na terenie całego kraju.

Poniższy film jest tłumaczeniem tekstu na polski język migowy (PJM).

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 47.31 MB)

Powrót na górę strony