Chroń Dziedzictwo Narodowe

Chroń Dziedzictwo Narodowe!

Dziedzictwo narodowe stanowi dorobek poprzednich pokoleń, świadczy o korzeniach naszego społeczeństwa, potwierdza w sensie materialnym i duchowym tożsamość narodu. Dlatego też troska o ochronę przedmiotów i obiektów kultury materialnej pozwala, z jednej strony na wyróżnienie cech charakterystycznych dla naszej kultury, z drugiej uświadamia, że polska spuścizna jest częścią uniwersalistycznych wartości Europy.

Ochrona polskich zabytków jest ważnym czynnikiem rozwoju społecznego i szczególnie ważnym celem dla budowania tożsamości Polaków. Najczęstszym zagrożeniem dla zabytków są kradzieże, akty wandalizmu, niewłaściwe przechowywanie i zabezpieczenie zabytku, zniszczenia na skutek pożarów i powodzi. W celu zapobieżenia tego typu zdarzeniom Policja prowadzi szeroką współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą oraz uczestniczy w kampaniach informacyjnych poświęconych m.in. zasadom właściwego zabezpieczania, przechowywania i rejestracji zabytków.

Najczęściej popełniane przestępstwa dotyczące zabytków to:

 • kradzież z włamaniem,
 • kradzież,
 • niszczenie i uszkodzenie zabytku,
 • paserstwo,
 • wywóz zabytku za granicę bez wymaganego pozwolenia,
 • podrabianie, przerabianie zabytku (fałszerstwo),
 • oszustwo,
 • przywłaszczenie.

Instytucje współpracujące z Policją, odpowiedzialne za szeroko rozumianą ochronę zabytków:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (d. Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych)
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa (d. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków)
 • Ministerstwo Finansów (służba celna)
 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
 • Konferencja Episkopatu Polski
 • Biblioteka Narodowa
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

W przypadku uzyskania lub posiadania informacji o przestępstwach związanych z problematyką przestępczości przeciwko dobrom kultury
zadzwoń lub napisz:


KWP w Białymstoku
Wydział Kryminalny

ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok

tel. (085) 677-31-70, fax (085) 677-31-71,
e-mail: kryminalny@podlaska.policja.gov.pl


KWP w Bydgoszczy
Wydział Kryminalny

ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz

tel. (052) 525-53-00, fax (052) 525-55-83,
e-mail: kryminalny@kujawsko-pomorska.policja.gov.pl


KWP w Gdańsku
Wydział Kryminalny

ul. Okopowa 15, 80-891 Gdańsk

tel. (058) 321-59-30, fax (058) 321-57-33,
e-mail: ttrybus@pomorska.policja.gov.pl


KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Kryminalny

ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. (095) 721-17-70, fax (095) 721-17-95,
e-mail: nacz.krym@lubuska.policja.gov.pl


KWP w Katowicach
Wydział d/w z przestępczością przeciwko mieniu

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

tel. (032) 200-27-70, fax (032) 200-27-55,
e-mail: mienie@slaska.policja.gov.pl


KWP w Kielcach
Wydział Kryminalny

ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce

tel. (041) 349-24-00, fax (041) 349-24-05,
e-mail: kryminalny@swietokrzyska.policja.gov.pl


KWP w Krakowie
Wydział Kryminalny

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel. (012) 615-44-00, fax (012) 615-44-09,
e-mail: zabytki@malopolska.policja.gov.pl


KWP w Lublinie
Wydział Kryminalny

ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

tel. (081) 535-44-11, fax (081) 535-45-02,
e-mail: kryminalny@kwp.lublin.pl


KWP w Łodzi
Wydział Kryminalny

ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

tel. (042) 665-21-30, fax (042) 665-17-65,
e-mail: zppdn@lodzka.policja.gov.pl


KWP w Olsztynie
Wydział Kryminalny

ul. Partyzantów 6/8, 10-590 Olsztyn

tel. (089) 522-55-40, fax (089) 522-55-45,
e-mail: kryminalny@warminsko-mazurska.policja.gov.pl


KWP w Opolu
Wydział Kryminalny

ul. Korfantego 2, 45-077 Opole

tel. (077) 422-22-32, fax (077) 422-22-34,
e-mail: krym@opolska.policja.gov.pl


KWP w Poznaniu
Wydział Kryminalny

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

tel. (061) 841-37-50, fax (061) 841-40-16,
e-mail: zabytki@wielkopolska.policja.gov.pl


KWP w Radomiu
Wydział Kryminalny

ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

tel. (048) 345-26-34, fax (048) 345-28-07,
e-mail: kryminalny@mazowiecka.policja.gov.pl


KWP w Rzeszowie
Wydział Kryminalny

ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

tel. (017) 858-23-25, fax (017) 858-23-29,
e-mail: kryminalny@podkarpacka.policja.gov.pl


KWP w Szczecinie
Wydział Kryminalny

ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

tel. (091) 821-17-25, fax (091) 821-17-23,
e-mail: zkocieba@szczecin.policja.gov.pl


KWP we Wrocławiu
Wydział Kryminalny

ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

tel. (071) 340-36-65, fax (071) 340-34-03,
e-mail: kryminalny@dolnoslaska.policja.gov.pl


Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Wydział Kryminalny

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

tel. (022) 603-63-13, fax (022) 603-64-10,
e-mail: ksp.wkryminalny@policja.waw.pl

 

W wyjątkowych sytuacjach:


 
 

Komenda Główna Policji
Biuro Kryminalne Wydział Kryminalny

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

tel. (47) 721-20-35, fax (47) 721-28-93,
e-mail: dziedzictwonarodowe@policja.gov.pl

Powrót na górę strony