Podziękowania

Warszawa, 01.12.2005 r.

Pan insp. Jerzy KOWALSKI
Dyrektor Centralnego
Biura Śledczego

Szanowny Panie Dyrektorze,

Pragnę złożyć na ręce Pana Inspektora najserdeczniejsze podziękowania za pomoc w realizacji czynności profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Akademii Obrony Narodowej w dniu 29.11.2005r. Na szczególne podkreślenie zasługuje profesjonalizm naczelnika "Wydziału VII nadkom. Rafała Łysakowskiego i funkcjonariuszy Wydziału. Współpraca z tak profesjonalnie przygotowanymi funkcjonariuszami to prawdziwa przyjemność. Liczę, że będzie ona dalej przebiegała w tak doskonały sposób i służyła dobru naszych służb i Ojczyzny.

 

KOMENDANT GŁÓWNY
ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
gen. dyw. Bogusław PACEK

Jeżeli chcesz podziękować policjantom napisz.

Powrót na górę strony