Podziękowania

Łódź, 16 czerwca 2005 r.
 
        
      Szanowny Pan
gen. insp. Leszek Szreder
Komendant Główny Policji
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150

 


PODZIĘKOWANIE

Centrum Służby Rodzinie w Łodzi - organizacja prowadząca działalność pożytku publicz­nego, składa na ręce Pana Komendanta gratulacje i podziękowanie za pracę funkcjonariuszy VIII Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, ul. Wólczańska 250.

Dzięki profesjonalnym działaniom oraz zaangażowaniu policjantów VIII Komisariatu, w szczególności Komendanta: insp. Ryszarda Wiśniewskiego oraz z Sekcji Dochodzeniowo - Śled­czej: asp. Katarzyny Głowackiej i z Zespołu ds. Nieletnich: asp. sztab. Piotra Trzebińskiego, sierż. sztab. Arkadiusza Bujwickiego, st. sierż. Łukasza Przystońskiego, udało się nam skutecznie rozwią­zać tragiczną sytuację dwunastoletniego chłopca, który był od lat maltretowany przez swojego oj­czyma. Postawa ww. policjantów zasługuje na najwyższe uznanie.

Z podziękowaniem i nadzieją na dalszą owocną współpracę


 
    (-) Tomasz Bilicki
zastępca dyrektora
ds. programowych

Jeżeli chcesz podziękować policjantom napisz.

Powrót na górę strony