Podziękowania

Szanowny Panie Komendancie,

Chciałbym osobiście podziękować Panu Komendantowi za pomoc w zabezpieczeniu procesu sprzedaży lokat prywatyzacyjnych, będącego jednym z elementów oferty publicznej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

Zaangażowanie, organizacja, doświadczenie i profesjonalizm Funkcjonariuszy Policji zapobiegły ewentualnym incydentom, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa placówek PKO BP S.A. sprzedających lokaty prywatyzacyjne oraz klientów Banku.

Zwracam się również z uprzejmą prośbą o przekazanie wyrazów wdzięczności Funkcjonariuszom Policji, którzy zapewnili ochronę wszystkim oddziałom PKO BP S,A. sprzedającym lokaty prywatyzacyjne na terenie całego kraju. Pomimo ogromnego zainteresowania lokatami, oddziały Banku mogły bez przeszkód przeprowadzić ich dystrybucję.

z poważaniem
Minister
Jacek Socha

Jeżeli chcesz podziękować policjantom napisz.

Powrót na górę strony