Podziękowania

Szanowny Panie Komendancie,


W związku z zakończoną sukcesem 11 października br. akcją sprzedaży lokat prywatyzacyjnych PKO Banku Polskiego, chciałbym złożyć na Pańskie ręce wyrazy podziękowania za ogromny wkład pracy włożony przez funkcjonariuszy Policji we właściwe przygotowanie tego tak istotnego z punktu widzenia interesów Banku przedsięwzięcia.

Doceniając działania podjęte przez Policję skutkujące właściwym zabezpieczeniem placówek Banku prowadzącym sprzedaż lokat na obszarze całego kraju, chciałbym za Pańskim pośrednictwem złożyć szczególnie gorące podziękowania służbom dyżurnym w Sztabach Kryzysowych za osobiste zaangażowanie w tym okresie w koordynację działań Policji.

Dziękując jeszcze raz wszystkim funkcjonariuszom Policji za wkład włożony w przygotowanie całej akcji życzę równocześnie, aby kolejne organizowane na taką skalę przedsięwzięcia kończyły się równie owocnie, jak zakończona właśnie akcja.


Z wyrazami szacunku
Andrzej Posiadło

Jeżeli chcesz podziękować policjantom napisz.

Powrót na górę strony