Podziękowania

Zwracam się do Pana Komendanta pragnąc za Pana pośrednictwem złożyć serdeczne podziękowania i wyrazić swoją głęboką wdzięczność dla funkcjonariuszy Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie - oficera dyżurnego KMP w Olsztynie - asp. sztab. Stefana Parciaka, operatora telefonu alarmowego KMP w Olsztynie - sierż. sztab. Grzegorza Ślusarenko oraz funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji KWP w Olsztynie - sierż. sztab. Dariusza Bejnarowskiego i sierż. sztab. Jarosława Piotrowskiego, za okazaną mi szczerą i bezinteresowną pomoc.

W dniu 9 września 2004r. jechałem z moim ciężko chorym psem do Polikliniki Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W czasie gdy dojeżdżałem do Olsztyna stan zdrowia mojego psa uległ nagłemu pogorszeniu. Nie znam Olsztyna, nie wiedziałem w jaki sposób dojechać do Polikliniki a stale pogarszający się stan zdrowia psa uzasadniał obawę, że każda minuta zwłoki w zapewnieniu mu fachowej pomocy lekarskiej może zadecydować o jego życiu. Zadzwoniłem na numer alarmowy KMP w Olsztynie prosząc o udzielenie mi pomocy. Asp. sztab. Stefan Parciak i sierż. sztab. Grzegorz Ślusarenko po wysłuchaniu mojej prośby powiedzieli, że skierują do mnie policjantów, którzy pomogą mi przejechać przez Olsztyn i dojechać do Polikliniki. Po chwili przyjechali funkcjonariusze z KWP w Olsztynie - sierż. sztab. Dariusz Bejnarowski i sierż. sztab. Jarosław Piotrowski i dzięki ich pomocy dojechałem do Polikliniki. Po przyjechaniu na miejsce policjanci zapytali, czy jeszcze w jakiś sposób mogą mi pomóc. Zdaniem lekarzy weterynarii którzy udzielali pomocy mojemu psu, w tym dra hab. Andrzeja Rychlika, policjanci którzy udzielili mi pomocy uratowali życie mojemu psu.

Być może Panu Komendantowi sprawa o której pisze wyda się rzeczą błahą, jeśli zważyć jak poważne zadania i obowiązki nakładają przepisy na funkcjonariuszy Policji. Jest rzeczą oczywistą, że dla mnie rzeczą wówczas najistotniejszą było życie i zdrowie mojego psa i nie potrafię wyrazić swojej wdzięczności i uznania dla wskazanych wyżej funkcjonariuszy Policji, którzy zrozumieli obawę nie znanego sobie człowieka, okazali mu współczucie i bezinteresownie udzielili pomocy. Chciałbym także podkreślić, że na mój podziw i uznanie zasługuje również niezwłoczne podjęcie decyzji przez asp. sztab. Stefana Parciaka i sierż.. sztab. Grzegorza Ślusarenko, bardzo szybkie przybycie na miejsce sierż. sztab. Dariusza Bejnarowskiego i sierż. sztab. Jarosława Piotrowskiego, operatywność jaką okazali udzielając mi pomocy jak i to, że sierż. sztab. Dariusz Bejnarowski i sierż. sztab. Jarosław Piotrowski po wykonaniu polecenia oficera dyżurnego i operatora telefonu alarmowego wykazali zainteresowanie, czy mogą mi jeszcze w jakiś sposób pomóc.
Wiem, że ze względu na charakter służby w Policji i to, że osoby pełniące tę służbę muszą się cieszyć nieposzlakowaną opinią, rzeczą niewłaściwą byłoby kontaktowanie się ze wskazanymi wyżej policjantami i wyrażanie swojej wdzięczności i dlatego zdecydowałem się na to, by za pośrednictwem Pana Komendanta wyrazić im swoją głęboką wdzięczność i podziękowania za to, jak wspaniałymi ludźmi się okazali i co dla mnie zrobili a także prosić Pana Komendanta o rozważenie możliwości wyróżnienia wskazanych wyżej policjantów.

Pozwolę sobie także wyrazić opinię, że właśnie dzięki takim zachowaniom jak opisane przeze mnie, Policja cieszy się coraz większym autorytetem i zaufaniem społeczeństwa a policjanci postrzegani są nie tylko jako osoby, do których powinności należy egzekwowanie obowiązujących przepisów, ale także jako osoby, na których pomoc i zrozumienie może liczyć każdy obywatel.
Wystąpienie tej samej treści pragnąc wyrazić swą wdzięczność i podziękowania skierowałem także do pana Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.


Łączę wyrazy szacunku
Piotr Wilk

Jeżeli chcesz podziękować policjantom napisz.

Powrót na górę strony