Polemiki i sprostowania

Policja nie zwiększa liczby etatów generalskich – uwagi do materiału „Pompowane awanse” („Rzeczpospolita”, 13.05.2015 r.)

Data publikacji 13.05.2015

W Policji nie planuje się zwiększenia liczby stanowisk, które upoważniają do mianowania na stopień generalski. Obecnie na 23 stanowiska generalskie powołano 16 policjantów posiadających stopień nadinspektora. Planowane zmiany będą dotyczyć jedynie proporcji między korpusami. Jest to podyktowane dokonywanymi corocznie naliczeniami.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 grudnia 2001 roku określa jednoznacznie stanowiska służbowe w Policji, których objęcie wiąże się z nadaniem policjantowi stopnia generalskiego. Są to stanowiska: Komendanta Głównego Policji, I Zastępcy oraz Zastępcy Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendanta – Rektora. Liczba ta  jest ściśle określona i nie może zostać zmieniona aktem niższego rzędu, jakim jest zarządzenie  Komendanta Głównego Policji. Stąd też szef Policji nie może zwiększyć lub zmniejszyć liczby takich stanowisk.

W chwili obecnej na 23 stanowiska generalskie powołanych jest 16 policjantów posiadających stopień nadinspektora.

Jednym z elementów nowelizacji zarządzenia Komendanta Głównego Policji jest zmiana proporcji między korpusami i ustalenie jej w relacji 25 proc.  korpus oficerów Policji – 75 proc. korpus aspirantów, podoficerów i szeregowych Policji. Proponowana zmiana jest podyktowana dokonywanymi corocznie naliczeniami i pozostającą w dyspozycji komendantów wojewódzkich Policji liczbą stanowisk oficerskich. Co ważne, da ona szansę na rozwój zawodowy i awans dla policjantów mających niższe stanowiska służbowe.

Warto tu podkreślić, że najliczniej reprezentowanym stanowiskiem oficerskim jest stanowisko specjalisty, które może być zajmowane zarówno przez oficera, jak i policjanta ze stopniem aspiranta. W związku z tym, chcąc uniknąć obniżania policjantom stanowisk, zaproponowano zwiększenie procentowego udziału w nich.

Wynika stąd, że zmiana proporcji ma charakter organizacyjno-strukturalny i nie przekłada się wprost na zwiększenie liczby mianowań na stanowiska generałów oraz oficerów starszych i młodszych w poszczególnych garnizonach, a jedynie na utrzymanie obecnego stanu liczby stanowisk w poszczególnych korpusach.

Powrót na górę strony