Polemiki i sprostowania

Sprostowanie nieprawdziwej informacji zawartej w artykule Magdaleny Rubaj pt. „Stąd Bury rządził Podkarpaciem” („Fakt”, 24.11.2015 r.) i informacji pt. „Luksusowa siedziba Burego. Stąd rządził Podkarpaciem” na stronie internetowej „Fakt.pl"

Data publikacji 24.11.2015

Treść pisma skierowanego przez insp. Krzysztofa Hajdasa - Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji do Redaktora Naczelnego Gazety Codziennej „Fakt”.

Sprostowanie do artykułów pt. „Stąd Bury rządził Podkarpaciem” („Fakt", 24.11.2015) i Luksusowa siedziba Burego. Stąd rządził Podkarpaciem” („Fakt.pl”, 24.11.2015 r.)

 

Redaktor Naczelny „Fakt”
Pan Robert FELUŚ

ul. Domaniewska 52
02 – 672 Warszawa

W nawiązaniu do artykułu pt. „Stąd Bury rządził Podkarpaciem”, autorstwa Magdaleny Rubaj, który ukazał się w Gazecie Codziennej „Fakt”, nr 274 (3675), dnia 24 listopada 2015 r. i upublicznieniem w dniu 24.11.2015 r. na stronie internetowej „Fakt.pl” informacji pt. „Luksusowa siedziba Burego. Stąd rządził Podkarpaciem” w sprawie spotkania nadinsp. Mirosława Schosslera z posłem Janem Burym w „czterogwiazdkowym ośrodku Spa w Rzeszowie” informuję, że treści zamieszczone w artykułach są nieprawdziwe i wprowadzają czytelników w błąd. W związku z tym wnoszę o publikację sprostowania następującej treści:

„Nadinsp. Mirosław Schossler nigdy nie był w hotelu opisanym w artykule, a co za tym idzie nie mógł spotkać się tam z ówczesnym posłem, Panem Janem Burym”.

Na podstawie art.31a Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24 z późn. zm.) wnoszę o zamieszczenie sprostowania tej nieprawdziwej informacji.

insp. Krzysztof Hajdas

Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji

Powrót na górę strony