Polemiki i sprostowania

Polemika do artykułu "Policyjna fala"

Data publikacji 22.01.2010

16 stycznia 2010 roku na łamach Polityki opublikowano artykuł Piotra Pytlakowskiego pt. „Policyjna fala”, po lekturze którego wielu czytelników mogłoby odnieść mylne wrażenie, że mobbing w Policji jest niekontrolowanym w żaden sposób zjawiskiem, występującym nagminnie we wszystkich komendach i komisariatach. Na dowód przytoczono kilka przykładów spraw, opisanych w taki sposób, by udowodnić uogólnioną tezę. Pragnę zauważyć, że każdy z opisanych przypadków jest lub był badany, zarówno przez prokuraturę jak i służby wewnętrzne Policji. W sprawach przedstawionych w artykule nie zostały przedstawione zarzuty związane z mobbingiem. Prowadzone postępowania nie potwierdziły i nie potwierdzają, że ma to związek z tym procederem.

Oczywiście mobbing jest zjawiskiem, które może wystąpić w każdej firmie, także w redakcji. Zgodzą się Państwo, że zazwyczaj są to sprawy bardzo złożone i wcale nie jest tak prosto ustalić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z mobbingiem, czy też wymagającym przełożonym. Sprawy takie mogą wystąpić także w ponad 120 tysięcznej formacji, jaką jest Policja, jednakże dotychczas prowadzone postępowania nie wykazały, by ich skala, jak sugeruje Piotr Pytlakowski w swoim artykule, była olbrzymia. Niestety w artykule ani słowem nie wspomniano o narzędziach antymobbingowych, którymi dysponuje polska Policja, a które umożliwiają diagnozowanie tego zjawiska i przeciwdziałanie mu. Zapomniano w publikacji dodać, że należymy do nielicznej grupy tych instytucji, które zbudowały system przeciwdziałania mobbingowi. Praca kilkuset policyjnych psychologów, przeprowadzanie tzw. ankiet mobbingowych, działania komórek kontrolnych w jednostkach policji każdego szczebla, szkolenia dla przełożonych - to wszystko pomaga w walce z mobbingiem. Ponadto w każdej takiej „podejrzanej” sytuacji, Policja poddaje się sprawdzeniu przez niezależny organ, jakim jest prokuratura. Czy to oznacza, że mobbingu w Policji nie ma i nie będzie? Z pewnością nie, ale rozwiązania systemowe pozwalają wiele takich sytuacji skutecznie rozwiązywać bądź im zawczasu przeciwdziałać.

młodszy inspektor dr Mariusz Sokołowski

Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji

Powrót na górę strony