Polemiki i sprostowania

Stanowisko wobec artykułu „Policjant wsadzony za mandat”

Data publikacji 02.03.2010

22 lutego 2010 r. w Gazecie Wyborczej został opublikowany artykuł „Policjant wsadzony za mandat”, opisujący zatrzymanie policjanta z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. W materiale pojawiły się nieprecyzyjne informacje dotyczące wykonywania czynności służbowych przez policjantów Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

Dla policjantów BSW sprawa rozpoczęła się 17 lutego 2010 r. około godz. 18.00, kiedy przyjechali do KMP w Toruniu po informacji od komendanta miejskiego. Jest to standardowa procedura w sytuacji, gdy pojawia się podejrzenie popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza Policji. Na miejscu byli już zgłaszający o przestępstwie i prokurator rejonowy Toruń Wschód, który nadzorował czynności. Jeden z policjantów biorących udział w kontroli drogowej został przesłuchany przez policjantów BSW i wrócił do domu Na polecenie prokuratora policjanci BSW pojechali do drugiego pomawianego policjanta. W miejscu jego zamieszkania dokonano przeszukania, po czym policjanci BSW, razem z funkcjonariuszem przeprowadzającym kontrolę drogową, wrócili do KMP. Dopiero wówczas prokurator rejonowy wydał polecenie zatrzymania policjanta. Polecenie to było dla wykonujących czynności policjantów BSW wiążące. Fakt zatrzymania na polecenie prokuratora został odnotowany w protokole zatrzymania osoby stosownym wpisem w rubryce „przyczyna zatrzymania”.

Zatrzymany policjant wniósł do sądu zażalenie na zatrzymanie, dlatego też natychmiast policjanci BSW skontaktowali się z sędzią sądu rejonowego w Toruniu, który polecił aby zażalenie było dostarczone następnego dnia rano. Wtedy też sąd rejonowy w Toruniu uwzględnił zażalenie zatrzymanego policjanta, uznając zatrzymanie za niezasadne i zarządzając natychmiastowe zwolnienie tego funkcjonariusza.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej okoliczności trzeba zauważyć, że policjanci Biura Spraw Wewnętrznych KGP wykonali wszystkie czynności z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

młodszy inspektor dr Mariusz Sokołowski

Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji

 

Powrót na górę strony