Polemiki i sprostowania

Sprostowanie do artykułu „20 mln za krucjatę przeciw dopalaczom”

Data publikacji 01.12.2010

W dzisiejszym „Dzienniku Gazecie Prawnej” opublikowano artykuł Roberta Zielińskiego pt. „20 mln za krucjatę przeciw dopalaczom”. W artykule tym pojawiły się nieprawdziwe informacje dotyczące zaniechania przez kierownictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP zakupu tzw. wzorców do badań dopalaczy, przez co badania te nie miałyby być przeprowadzane. W rzeczywistości Centralne Laboratorium Kryminalistyczne posiada wszystkie aktualne wzorce, zgodne z profilem zleconych dotychczas badań, i jeśli zachodzi taka potrzeba, na bieżąco je uzupełnia. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne zrealizowało i nadal realizuje wszystkie badania zlecone postanowieniem prokuratury i jednostek Policji.

Teza, że ktoś w KGP oszczędził milion złotych, przez co dziś trzeba wydać większe pieniądze, w kontekście zrealizowanych przez Policję spraw jest nieuprawniona. W związku z powyższym w oparciu o art. 31 Prawa Prasowego wnoszę o publikację sprostowania tej nieprawdziwej informacji.

młodszy inspektor dr Mariusz Sokołowski

Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji

 

Powrót na górę strony