Polemiki i sprostowania

Informacja dotycząca artykułu „Policjanci dostali za małe skarpety i niewygodne buty”

Data publikacji 16.02.2011

Odnosząc się do artykułu „Policjanci dostali za małe skarpety i niewygodne buty”, zamieszczonego w „Dzienniku Gazecie Prawnej” 10 lutego 2011 r., informujemy, że Komenda Główna Policji zakupiła 33 tys. par skarpet letnich, 33 tys. par skarpet zimowych oraz 30 tys. par półbutów służbowych w wyniku przeprowadzonych w 2009 r. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Ich zakup poprzedzono testami użytkowymi, czego wynikiem było wypracowanie odpowiednich wzorów. Wymienione elementy umundurowania są nowoczesne i mają wysokie parametry jakościowe, a podczas ich wykonania zastosowano najnowocześniejszych surowce dostępne na rynku.

Należy podkreślić, że w jednostkach Policji odnotowano niewiele wad użytkowych półbutów służbowych – na 30 tys. zakupionych par butów jedynie 61 miało wady, co stanowi 0,02 proc. całego asortymentu. Nie odnotowano zgłoszeń odparzeń powstałych podczas służby w wyniku noszenia skarpet.

Odnosząc się do kwestii rozmiarów skarpet i butów, informujemy, że wykonawcy dostarczyli do jednostek Policji półbuty służbowe oraz skarpety stosownie do zgłoszonych przez nie zapotrzebowań ilościowo-rozmiarowych.
 

Powrót na górę strony