Polemiki i sprostowania

Nie ma wojny o „mundurówki” - jak sugeruje DGP

Data publikacji 22.04.2011

Na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” opublikowano dziś artykuł Roberta Zielińskiego pt. „Policyjna wojna o mundurówki”, w którym autor niezgodnie z prawdą sugeruje podniesienie równoważnika za umundurowanie w korpusie generałów Policji, zaś obniżenie pozostałym grupom funkcjonariuszy. W rzeczywistości skrócono okresu używalności mundurów, a co za tym idzie podwyższono mundurówkę policjantom prewencji i ruchu drogowego, pracującym na ulicy, utrzymano zasady wypłaty tego świadczenia dla policjantów w służbie przygotowawczej, wydłużono czas używalności mundurów dla służby kryminalnej i logistyki.

Po pierwsze, nie jest prawdą, by generałowie Policji otrzymali mundurówkę w wysokości 3500 zł, zaś wcześniej dostawali poniżej 3000 zł, jak podaje to „Dziennik Gazeta Prawna”. Wskazując konkretne kwoty, warto sprawdzić treść rozporządzeń MSWiA w sprawie wysokości równoważnika za umundurowanie z kilku ostatnich lat. Zgodnie z tym aktem prawnym wysokość mundurówki w korpusie generałów wynosiła w 2010 roku 3169 zł, zaś w tym roku – 3184 zł.

Po drugie, nie jest prawdą, że obniżono kwotę mundurówki dla funkcjonariuszy służby przygotowawczej. Od kilku lat jest ona na tym samym poziomie i wynosi 1283 zł. Należy pamiętać przy tym, że w momencie wstąpienia do służby policjant taki otrzymuje bezpłatnie całość umundurowania.

Po trzecie, policjantom prewencji (około 60 % całego stanu Policji) nie zmniejszono mundurówki. I tak, w korpusie podoficerów i szeregowych wynosi ona 2095 zł, aspirantów - 2120 zł, oficerów -2122 zł – czyli są to kwoty na tym poziomie, jak rok wcześniej. Ponadto ci policjanci, którzy pełnią służbę w ruchu drogowym, służbę patrolowo-interwencyjną, konwojową, funkcjonariusze policji sądowej, dzielnicowi i przewodnicy psów otrzymali w tym roku mundurówkę wyższą aniżeli rok wcześniej. W 2011 roku wyniosła ona w korpusie podoficerów i szeregowych Policji 2335 zł., aspirantów - 2360, oficerów – 2362 zł. W ubiegłym roku policjanci ci otrzymali kwoty od 2095 do 2122 zł. Dla kobiet - funkcjonariuszy Policji kwoty te są wyższe o około 20 zł.

Nowe rozporządzenie wydłuża czas używalności mundurów policjantom służb logistycznej i kryminalnej. Ci funkcjonariusze w 2011 r. otrzymali mundurówkę w wysokości od 1787 zł. do 1839 zł – w zależności od korpusu.

Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji
mł. insp. dr Mariusz Sokołowski

Powrót na górę strony