Polemiki i sprostowania

Łączność w policyjnych Hondach CBF 1000 – polemika do reportażu TVN UWAGA „Głuchy policjant na motorze” (03.08.2011)

Data publikacji 09.08.2011

3. sierpnia 2011 roku w programie „Uwaga” wyemitowano materiał Szymona Jadczaka i Roberta Zielińskiego pt. „Głuchy Policjant na motorze”, dot. błędów w systemie łączności radiowej w motocyklach policyjnych Honada CBF 1000. Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że w publikacji tej znalazły się treści nie odzwierciedlające rzeczywistości i sugerujące widzowi, że zakupiony przez polską Policję system nie działa, co tym samym uznano za marnotrawienie pieniędzy publicznych.

Bardzo dokładnie analizując to zagadnienie, rozmawiając z wieloma ekspertami i policjantami ruchu drogowego, przeprowadzając testy łączności trzeba wyraźnie stwierdzić, że powyższa teza przedstawiona w Państwa programie nie jest prawdziwa, a co za tym idzie – uderza w dobre imię Policji.

Podstawowym zarzutem jest ten, dotyczący, zdaniem autorów reportażu, bezsensowności zakupu i montażu radiostacji analogowych (zamiast cyfrowych) do zakupionych niedawno motocykli policyjnych. Niestety w materiale nie uwzględniono tego, że podstawowym systemem łączności radiowej w Polsce dla Policji jest system analogowy, obejmujący swoim zasięgiem cały kraj. Warto zauważyć, że wszystkie radiowozy, także te, które pracują w miastach z możliwością korzystania z systemu cyfrowego, również, w ramach przetargu były jak dotąd i nadal są kupowane z radiostacjami analogowymi. W Warszawie, Krakowie, Łodzi i Szczecinie, gdzie w obrębie miasta działają oprócz systemu analogowego, systemy cyfrowe, pojazdy policyjne dodatkowo wyposaża się w urządzenia umożliwiające łączność cyfrową. W naszym kraju funkcjonuje jedna Policja i w przypadku wykorzystania sprzętu w różnych częściach kraju jedynym systemem łączności umożliwiającym prowadzenie korespondencji radiowej pozostaje na dziś system analogowy.

W ramach systemu konwencjonalnego (analogowego) funkcjonuje także Krajowa Sieć Współdziałania i Alarmowania (KSWA), służąca do przekazywania sygnałów lub krótkich informacji do stanowisk kierowania przez policjantów pełniących służbę w dowolnym miejscu na terenie kraju, w przypadku niemożności szybkiego ich przekazania na kanale roboczym własnej sieci. KSWA umożliwia nawiązywanie łączności w celu współdziałania lub alarmowania między służbami a jednostkami resortu spraw wewnętrznych oraz innymi służbami, a jednostkami Policji.

Jak wspomniano powyżej, na terenie czterech miast - Szczecina, Warszawy, Łodzi i Krakowa funkcjonują lokalne systemy łączności cyfrowej TETRA. Zasięg tych systemów jest ograniczony i odnosi się jedynie do poszczególnych miast. Na obszarach tych policjanci ruchu drogowego wykorzystują 39 spośród zakupionych 368 motocykli. Wyposażenie tych motocykli jedynie w radiotelefony systemu cyfrowego (TETRA) mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której:

· policjant po podjęciu pościgu i wyjechaniu poza obszar zasięgu systemu utraciłby jakąkolwiek łączność z jednostką Policji i innym policjantem,

· w przypadku operacji policyjnych niemożliwa byłaby współpraca z policjantami z innych jednostek, ze względu na brak kompatybilności systemów radiowych,

· policjant po opuszczeniu obszaru jednostki macierzystej nie miałby możliwości komunikacji w KSWA z jakąkolwiek jednostką Policji,

· policjanci nie mogliby korzystać z komunikacji lokalnej - interkomu.

Wbrew temu co przedstawiono w materiale w każdym z czterech miast, w których oprócz systemu analogowego funkcjonuje system cyfrowy, funkcjonują specjalne kanały łączności analogowej dla policjantów ruchu drogowego, dzięki czemu policjanci pracujący na motocyklach, także w Szczecinie, Krakowie, Warszawie czy Łodzi, mogą bez przeszkód kontaktować się z dyżurnym jednostki i innymi policjantami (radiowozy policyjne także są wyposażone w oba systemy łączności – nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach)..

Decydując się na zakup radiostacji konwencjonalnych kierowano się jeszcze jedną, niezmiernie ważną przesłanką. W momencie formułowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia policyjni motocykliści (użytkownicy końcowi sprzętu) uznali za bardzo ważny element nowego zakupu, łączność podkaskową (interkom), umożliwiającą ciągłą komunikację pomiędzy policjantami pracującymi na motocyklach, w niewielkiej odległości (do 100 m) od siebie. Przy takim rozwiązaniu mogą swobodnie prowadzić komunikację między sobą w trakcie jazdy, nie zajmując kanału, na którym pracują inni policjanci. Z analizy rynku wynikało wówczas, że jedynie zakupione rozwiązanie, z systemem analogowym dawało taką możliwość.

Oczywiście nie chodzi tu o to by udowodnić, że system analogowy jest lepszy od cyfrowego. Zdecydowanie nie, ale to właśnie system analogowy obejmuje swoim zasięgiem cały kraj i jest uznawany za system podstawowy. W przyszłości być może zostanie on zastąpiony jednolitym systemem cyfrowym, póki jednak takowego nie ma, musimy pracować na systemie konwencjonalnym. Dziś to ten system zapewnia policjantom bezpieczeństwo, bez względu na lokalizację.

W reportażu Szymona Jadczaka i Roberta Zielińskiego zawarto scenę, w której przedstawiono eksperyment, mający wykazać niesprawność radiostacji. Wykorzystano w nim radiostację cyfrową nasobną i radiostację analogową motocyklową, poprzez które to dwie osoby bezskutecznie próbują się ze sobą połączyć. W materiale nie uwzględniono tego, że:

łączność jest możliwa bez przeszkód pomiędzy radiostacjami pracującymi w tym samym systemie (albo analogowym, albo cyfrowym).Twierdzenie, że system nie działa, jest nieprawdziwe;
łączność pomiędzy radiostacją cyfrową i analogową w mieście, w którym funkcjonuje system cyfrowy, np. w Szczecinie (tam przeprowadzono eksperyment) jest możliwa, po zestawieniu obu kanałów. Twierdzenie zatem, że system nie działa, jest także nieprawdziwe.

Być może eksperyment przeprowadzony przez dziennikarzy, został oparty o opinię „eksperta” występującego w materiale, a jest nim policjant, który nie ma dostatecznej wiedzy na temat łączności, a tym bardziej łączności radiowej policyjnych motocykli, nie jest też policjantem pionu ruchu drogowego, nie przechodził także szkoleń z tego zakresu.

Dziś policjanci pracujący na motocyklach Honda CBF 1000 w czterech opisanych w reportażu miastach, w trakcie służby mogą korzystać zarówno z łączności analogowej, jak i łączności cyfrowej. I jedna i druga funkcjonuje, ale to sami policjanci decydują, z której korzystają na co dzień. Gdyby cyfrowa (dająca zdecydowanie więcej możliwości) zawiodła, bądź nastąpiłaby potrzeba wyjechania poza rejon miasta, pracy z policjantami spoza miasta, wówczas mają możliwość skorzystania bez problemu z łączności analogowej.

Powyżej napisane wnioski zostały poparte testami łączności radiowej z udziałem motocykli Honda CBF 1000, przeprowadzonymi po emisji Państwa programu, które to obrazują, jak w różnych konfiguracjach działa system. Z testów sporządzono dokumentację filmową.

 

Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji
mł. insp. dr Mariusz Sokołowski

Powrót na górę strony