Polemiki i sprostowania

Polemika do artykułu „Łapanka sprawozdawcza” opublikowanego w dzisiejszej Gazecie Wyborczej

Data publikacji 29.11.2011

W dzisiejszej Gazecie Wyborczej opublikowano artykuł Małgorzaty Kolińskiej –Dąbrowskiej pt. „Łapanka sprawozdawcza”. Niestety w artykule tym zastosowano wiele uogólnień.

W artykule „Łapanka sprawozdawcza” opublikowanym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej zastosowano wiele uogólnień, jako fakty podano informacje negatywnie zweryfikowane przez prokuraturę czy wewnętrzne służby kontrolne Policji, posłużono się opisami zdarzeń, które z dotychczasowych wyjaśnień wydają się być elementem lokalnych rozgrywek personalnych, niżeli faktami. Wszystkie one jednak potwierdzają tezę założoną przez dziennikarkę. Pytanie tylko, czy jest ona prawdziwa.

Pośród wymienionych metod walki o poprawę statystyki brakuje jeszcze jednej: wymuszania na badanych przez ogólnopolskie ośrodki badań opinii publicznej pozytywnych opinii o pracy Policji, zaufaniu do niej, postrzegania przez nich bezpieczeństwa w skali kraju i miejsca zamieszkania. Bo jak inaczej wytłumaczyć, że Policja jest dzisiaj najlepiej ocenianą instytucją publiczną (72% dobrych ocen – wyprzedzają ją tylko TVN, Telewizja Publiczna, Polskie Radio, Polsat i RMF FM), że 79% Polaków nie obawia się spacerować po zmroku w swojej okolicy (dla porównania w 2000 roku tylko 50% ), a zdecydowana większość (88%) uznaje swoje miejsce zamieszkania za bezpieczne i spokojne (w 2001 roku tylko 68%), a Polskę jako kraj bezpieczny postrzega 75% (w 2001 tylko 18%).

Na tych statystykach zależy nam, jako policjantom, najbardziej, bo praca policjanta to służba na rzecz ludzi i to ta ocena liczy się dla nas najbardziej. Właśnie „wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie”, takich jak: kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże samochodów, rozboje, uszkodzenie mienia, bójki i pobicia czy uszczerbek na zdrowiu, jest podstawowym priorytetem naszego działania. Nie udałoby się osiągnąć tak dobrych wyników oceny społecznej bez dużego spadku przestępczości szczególnie w tych najbardziej uciążliwych społecznie kategoriach. Właśnie realna poprawa bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu każdego z nas a nie statystyki, powoduje tak duże poczucie bezpieczeństwa obywateli i wysokie zaufanie do Policji. Wbrew temu co jest napisane w artykule nikt nie rozlicza policjantów z ilości zatrzymanych nietrzeźwych rowerzystów, czy liczby nałożonych mandatów. Nie wpisuje się to jednak w tezę artykułu „Łapanka sprawozdawcza”, dlatego też w ogóle o tym w artykule nie wspomniano. A szkoda.

Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji
insp. dr Mariusz Sokołowski
 

Powrót na górę strony