Polemiki i sprostowania

Sprostowanie do artykułu "Bezpieczeństwo na Euro zagrożone"

Data publikacji 25.01.2012

W gazecie Super Express nr 20 z dnia 25.01.2012 r. opublikowany został artykuł podpisany inicjałami SR pt."Bezpieczeństwo na Euro zagrożone", w którym znalazły się informacje nieprawdziwe i wprowadzające w błąd czytelnika.

W opublikowanym w gazecie Super Express artykule "Bezpieczeństwo na Euro zagrożone" zamieszczone zostały nieprawdziwe informacje dotyczące odwołania nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego - dotychczasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Nadinsp. Krzysztof Gajewski został awansowany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, a to musiało być związane z formalnym odwołaniem go ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Na podstawie art.31 pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24 z późn.zm.) wnoszę o zamieszczenie sprostowania tej nieprawdziwej informacji.

inspektor dr Mariusz Sokołowski

Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji

Powrót na górę strony