Polemiki i sprostowania

Oświadczenie BSW

Data publikacji 20.07.2007

Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji podanych przez radio rmf fm dotyczących działań Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

Biuro Spraw Wewnętrznych nie prowadzi specjalnej akcji skierowanej przeciwko funkcjonariuszom podejrzanym o przestępstwa związane z używaniem paliwa z policyjnych radiowozów do celów prywatnych.

Zatrzymania, które miały miejsce w 2007 roku dotyczyły pojedynczych jednostek Policji w czterech województwach – mazowieckim, łódzkim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim. Na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawiono zarzuty siedmiu policjantom (w jednym przypadku Prokuratura umorzyła postępowanie z braku cech przestępstwa).

Pismo, na które powoływało się RMF FM zostało wysłane do jednostek 13 lipca 2007 roku, dotyczyło standardowych działań o charakterze profilaktycznym i przypominało kierownikom jednostek o obowiązku nadzoru nad podległymi pracownikami oraz wskazywało na konsekwencje zachowań niezgodnych z prawem.

Powrót na górę strony