Polemiki i sprostowania

Oświadczenie KGP

Data publikacji 07.02.2014

Prace zespołu do koordynacji i nadzoru postępowania Policji wobec osób stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób nie są zagrożone, nie było także zmian w samym zespole – oświadczenie KGP w związku z publikacją na portalu Dziennik.pl artykułu pt.: „Operacja "Trynkiewicz" warta miliony. Ale nie ma komu jej prowadzić”.

W związku z publikacją na stronach internetowych portalu Dziennik.pl wskazującą na rezygnację ze stanowiska osoby kierującej pionem, którego zadaniem miało być przeprowadzenie "operacji Trynkiewicz" warto wyjaśnić, że jest to informacja nieprawdziwa. 10 stycznia 2014 r. Komendant Główny Policji powołał zespół do koordynacji i nadzoru postępowania Policji wobec osób stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Przewodniczącym tego zespołu został i jest nadal nadinsp. Mirosław Schossler - Zastępca Komendanta Głównego Policji, zaś jego zastępcą nadinsp. Igor Parfieniuk - Dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. W skład zespołu wchodzi jeszcze dziewięciu innych policyjnych ekspertów z Komendy Głównej Policji, jednak wbrew temu co podaje Dziennik.pl, nie ma i nie było wśród nich insp. Marka Ślizaka.

Ponadto zgodnie z art.22 Ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, nadzór prewencyjny jest sprawowany przez właściwego komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji. Chcąc pomóc mu we właściwym wywiązaniu się z tego obowiązku, na szczeblu każdej Komendy Wojewódzkiej Policji powołano koordynatora wojewódzkiego.

insp. dr Mariusz Sokołowski
Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji

Powrót na górę strony