Kontakt - Policja.pl

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
ul. Puławska 148/150,
02-624 WARSZAWA
NIP: 521-31-72-762

Centrala KGP
tel. (47) 72 199 00

Skargi i wnioski
tel. (47) 72 122 72

 


 

Gabinet Komendanta Głównego Policji
tel. (22) 60 120 76
fax. (22) 60 115 67
Biuro Prawne
tel. (22) 60 127 34
fax. (22) 60 130 97
Biuro Finansów
tel. (22) 60 131 23
fax. (22) 845 10 76
Biuro Prewencji
tel. (22) 60 134 53
fax. (22) 60 134 97
Biuro Kadr i Szkolenia
tel. (22) 60 134 54
fax. (22) 60 134 75
Biuro Ruchu Drogowego
tel. (22) 60 122 05
fax. (22) 60 135 92
Biuro Kontroli
tel. (22) 60 126 88
tel. (22) 60 129 25
fax. (22) 60 126 77
Biuro Spraw Wewnętrznych
tel. (22) 60 172 64
fax. (22) 172 65
Biuro Kryminalne
tel. (22) 60 124 45
fax. (22) 60 129 12
Biuro Wywiadu Kryminalnego
tel. (22) 60 141 14
fax. (22) 60 151 35
Biuro Logistyki Policji
tel. (22) 60 118 65
fax. (22) 60 118 74
Centralne Biuro Śledcze
tel. (22) 60 127 00
fax. (22) 60 127 50
Biuro Łączności i Informatyki
tel. (22) 60 135 41
fax. (22) 60 142 61
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne
tel. (22) 60 155 95
fax. (22) 60 155 56
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji
tel. (22) 60 123 72
fax. (22) 60 150 27
Główny Sztab Policji
tel. (22) 60 130 04
fax. (22) 60 148 77
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
tel. (22) 60 126 86
fax. (22) 60 125 39
Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej
tel. (22) 60 153 28
fax. (22) 60 149 09
Biuro Operacji Antyterrorystycznych
tel. (22) 822 66 04
fax. (22) 60 180 72
 

Kontakt za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:

kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza Komendy Głównej Policji


Informacja o środkach wspierających komunikowanie się:

Język migowy

Język migowy


KOMENDY WOJEWÓDZKIE / STOŁECZNA POLICJI

Informacje o przestępstwach prosimy przekazywać bezpośrednio do najbliższej jednostki policji (adresy komend wojewódzkich Policji)


CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

Informacje, które mogą okazać się przydatne w zwalczaniu cyberprzestępczości należy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego:

Informacje, które mogą okazać się przydatne w zwalczaniu cyberprzestępczości należy przesyłać na adres:

cyber-kgp@policja.gov.pl


INFORMACJA PUBLICZNA

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą przesyłać zapytania na adres poczty elektronicznej:

informacjapubliczna.kgp@policja.gov.pl


RZECZNIK PRASOWY

Zespół Prasowy KGP odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, nazwę redakcji i numer telefonu.

rzecznikkgp@policja.gov.pl

Powrót na górę strony