Petycje do Komendanta Głównego Policji

 

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Głównego Policji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną na stronie BIP KGP pod adresem https://kgp.bip.policja.gov.pl/kgp/petycje.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Główny Policji.

Kontakt:

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
tel. (47) 72 199 00
faks numer  (47) 72-126-77.

Komendant Główny Policji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych OsobowychAdres mailowy: iod.kgp@policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana  petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KGP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

Powrót na górę strony