Rzecznicy Prasowi w KGP od 1990 roku

2016 - 2024

2015 - 2016

2015

2008 - 2015

2007

2005 - 2007

2004 - 2005

2003 - 2004

2002 - 2003

1998 - 2002

1995 - 1998

1992 - 1995

Pierwszy rzecznik prasowy w Policji Państwowej został powołany w 1929 roku.

Utworzenie referatu prasowego w Kom. Gł. P. P. Z dniem 10 kwietnia r. b. utworzony został w Komendzie Gł. P. P. referat prasowy, którego kierownictwo powierzone zostało nadkom. Szeryńskiemu (telef. 43-74).

Zadaniem referatu będzie: 1) codzienne przeglądanie prasy  i informowanie o jej treści komendanta głównego, zastępcy komendanta głównego oraz naczelników wydziałów i inspekcji; 2) dostarczanie ref. prasowego M. S. Wewn. informacyj o tych sprawach, które Komenda Gł. P. P. chciałaby podać do ogólnej wiadomości; 3) dostarczanie M. S. Wewn., - celem zamieszczenia - sprostowań prasowych; 4) prowadzenie albumu prasowego i zbioru charakterystycznych  opinij  o policji państwowej; 5) wysyłanie odpisów zarządzeń do wydawnictw w myśl zarządzenia p. ministra Nr. 1167/2|28 z dn. 17.XI 1928 r.; 6) kontakt z prasą w sprawach wyżej nie wymienionych, a wypływających z zakresu działania Kom. Gł. P. P.

(Na posterunku, 15/1929)

 

Powrót na górę strony