Sprawy weteranów

Sprawy weteranów działań poza granicami państwa

W Komendzie Głównej Policji sprawami weteranów zajmuje się Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Wydawaniem zaświadczeń, o których mowa w Art. 7 ust. 1 pkt. 2 ppkt. e, Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o weteranach działań poza granicami państwa zajmują się:

Powrót na górę strony