Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą

Policja.pl

Konkurs plastyczno - filmowy pn. "Artystyczny przeWODNIK"

W ramach IV edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” został ogłoszony konkurs plastyczno-filmowy „Artystyczny przeWODNIK". którego tematem jest zobrazowanie bezpiecznego sposobu zachowania osób przebywających w wodzie lub nad wodą, promocja zdrowgo i aktywnego trybu życia oraz popularyzacja wsród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w wodzie i nad wodą.

W konkursie mogą wziąć udział osoby lub zespoły do 3 osób w wieku od 5 do 18 lat. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 30 września  2020 r., wykonanego indywidualnie lub zespołowo - rysunku, plakatu lub spotu filmowego w dwóch kategoriach wiekowych:

a) kat. I - wiek: 5-11 lat,

b) kat. II - wiek: 12-18 lat.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3. Natomiast spot filmowy trwający maksymalnie do 60 sekund, powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery wideo, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp., oraz zapisany na płycie DVD, pen-drive lub innym bezzwrotnym nośniku.

Praca plastyczna lub spot filmowy wraz z wypełnioną i podpisaną przez opiekuna zespołu kartą zgłoszenia powinny zostać przesłane na adres:

Komenda Główna Policji - Biuro Prewencji,
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
z dopiskiem „Artystyczny przeWODNIK”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 października 2020 r., jury przyzna nagrody rzeczowe.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mailowym: wps.bprew@policja.gov.pl

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia można pobrać poniżej.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy,

Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem, wiele próśb i zapytań kierowanych do nas telefonicznie i e-mailowo oraz sytuacją epidemiczną, uprzejmie informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu, które nastąpi najpóźniej do dnia 26 października 2020 roku.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja