Aktualności

Uruchomienie Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

Data publikacji 10.04.2013

W dniu 9 kwietnia 2013 roku ruszył nowoczesny system drugiej generacji (SIS II), który umożliwia przetwarzanie większej ilości danych oraz korzystanie z nowych funkcjonalności.

System Informacyjny Schengen (SIS) to narzędzie informatyczne dające gwarancję bezpieczeństwa w strefie bez granic wewnętrznych. SIS jest największą w Europie bazą danych zawierającą informacje o poszukiwanych osobach i przedmiotach, wprowadzane do systemu przez państwa strefy Schengen. Z chwilą wprowadzenia SIS II obecnie obowiązujące przepisy Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen zostały zastąpione przepisami Decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji i Rozporządzenia (WE) 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji).

Głównym atutem SIS II jest możliwość umieszczania informacji o osobach, których tożsamość została przywłaszczona, dołączenie do wpisów danych biometrycznych (fotografie, odbitki linii papilarnych) osób poszukiwanych oraz elektronicznej wersji Europejskiego Nakazu Aresztowania co sprzyja szybszej i bardziej skutecznej identyfikacji osób. System przewiduje również wprowadzanie nowych kategorii danych przedmiotów i dokumentów oraz tworzenie powiązań miedzy wpisami np. pomiędzy poszukiwanym przedmiotem a przestępcą.

Powrót na górę strony