Aktualności

Misja ewaluacyjna Schengen w obszarze SIS/SIRENE

Data publikacji 10.04.2014

W dniach 10-14.02.2014 r. odbyła się w Polsce misja ewaluacyjna Schengen w obszarze SIS/SIRENE, której celem była ocena prawidłowości wdrożenia, przestrzegania oraz praktycznego stosowania dorobku prawnego Schengen.

W skład Komitetu Ewaluacyjnego kontrolującego polskie Biuro SIRENE oraz N.SIS, weszło 11 Ekspertów Państw Członkowskich oraz instytucji Unii Europejskiej.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem Komitetowi Ewaluacyjnemu przedstawiono prezentacje, przygotowane przez ekspertów reprezentujących Policję, MSW oraz Straż Graniczną, dot. min. wdrożenia dorobku prawnego Schengen w Polsce, funkcjonowania Policji oraz innych służb, Biura SIRENE, N.SIS jak również procedur dotyczących  wprowadzania wpisów do SIS.

Po zapoznaniu się z prezentacjami, Komitet Ewaluacyjny przeprowadził wizyty sprawdzające w Biurze SIRENE, N. SIS, KPP Mińsk Mazowiecki, KP VII w Lublinie, PSG Dorohusk, PSG Terespol, PSG Warszawa-Okęcie oraz kilka niezapowiedzianych kontroli w wybranych przez ewaluatorów miejscach: KP Metro Warszawskie, KP  Raszyn, KPP Grójec, KP V w Lublinie oraz PSG w Modlinie i w Drugim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie. W trakcie przedmiotowych wizyt Komitetowi Ewaluacyjnemu towarzyszyli przedstawiciele polskiego biura SIRENE, Straży Granicznej, MSW, oraz stały przedstawiciel RP w Brukseli, którzy udzielali niezwłocznych i rzeczowych odpowiedzi na zadawane przez ewaluatorów pytania.

Po zakończeniu kontroli w Polsce Komitet Ewaluacyjny sporządził raport pokontrolny, który zgodnie z przyjętymi zasadami w przypadku gdy nie wystąpią żadne sytuacje sporne pomiędzy Komitetem Ewaluacyjnym a stroną polską odnośnie treści raportu, zostanie przedstawiony podczas obrad grupy roboczej Rady UE ds. Schengen (SCH-EVAL), a następnie zaakceptowany przez forum unijne.

Powrót na górę strony