Aktualności

Spotkanie włoskiej delegacji z przedstawicielami polskiej Policji, Straży Granicznej oraz Urzędu ds. Cudzoziemców.

Data publikacji 16.04.2014

W dnach od 31 marca do 4 kwietnia 2014 r. w ramach pilotażowego programu „Vigila et protege – To Search And Protect Unaccompanied Minors Trough The SIS II, Fight Against Invisibility”, odbyło się spotkanie dwóch włoskich delegatów z przedstawicielami polskiej Policji, Straży Granicznej oraz Urzędu ds. Cudzoziemców.

Prowadzony przez Włochów projekt „Vigila et protege"  wpisuje się w działania zgodne z rekomendacjami Rady Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie wzmocnienia współpracy na rzecz ochrony małoletnich bez opieki poprzez lepsze wykorzystanie dorobku Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).

W trakcie wizyty strona włoska przekrojowo zapoznała się z polskimi doświadczeniami, przepisami prawa a także procedurami stosowanymi w sprawach małoletnich bez opieki. Podczas spotkania szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z wszczynaniem i skutecznym prowadzeniem poszukiwań osób zaginionych w ramach międzynarodowej współpracy Policji kanałem SIS - w sieci biur SIRENE.  Dodatkowo wzmocnieniu współpracy służyć miały wizyty włoskich delegatów w Zarządzie ds. Cudzoziemców KGSG, w Wydziale ds. Cudzoziemców Nadwiślańskiego OSG oraz w Domu Dziecka na ul. Korotyńskiego 13, gdzie polscy eksperci przedstawili doświadczenia związane z pracą z małoletnimi bez opieki ubiegającymi się o ochronę na terytorium RP oraz korzystającymi z pomocy socjalnej.

Organizacja powyższego spotkania przyczyniła się do zacieśnienia współpracy między służbami UE, stanowiła także okazję do wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania rozległej wiedzy polskich ekspertów.

Powrót na górę strony