Nasze procedury

Jak pracujemy - nasze procedury...

Podręcznik SIRENE (SIRENE Manual) - zbiór wytycznych opisujących szczegółowo zasady i procedury dwu- lub wielostronnej wymiany informacji uzupełniających. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1528 z dnia 31 sierpnia 2017r. zastępująca załącznik do decyzji wykonawczej 2013/115/UE w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5893) [Dz.U. L 231, 7.9.2017]

Decyzja nr 137 Komendanta Głównego Policji  z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie procedur postępowania w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS. (Dz. Urz. KGP z dnia 10 kwietnia 2013r., poz. 34) [plik PDF]

Decyzja nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie procedur postępowania w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS. (Dz. Urz. KGP z dnia 1 września 2016r., poz. 56) [plik PDF]

Decyzja nr 310 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 października 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie procedur postępowania w przypadku odnalezienia osoby i przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS II . (Dz. Urz. KGP z dnia 25 października 2019r. poz 108) [plik PDF]

Powrót na górę strony