Polskie Biuro SIRENE

Szef Biura SIRENE

W dniu 12 lipca 2021 roku Komendant Główny Policji powołał Pana nadkom. Michała Hoszcza, Zastępcę Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, na Szefa polskiego biura SIRENE.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz.1170, z późn. zm.), Szefa biura SIRENE powołuje i odwołuje Komendant Główny Policji po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Powrót na górę strony