Projekty szkoleniowe

Środkowoeuropejskie seminarium operatorów SIRENE

Data publikacji 29.09.2010

W dniach 20-24 września 2010 roku z inicjatywy Biura SIRENE Republiki Czeskiej odbyło się seminarium dla operatorów Biur SIRENE krajów leżących w centralnej części Europy. W seminarium wzięli udział przedstawiciele Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii oraz Polski. Polskę reprezentował operator z Sekcji ds. SIRENE Wydziału Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych BMWP KGP.

Uczestnicy seminarium w ciągu jego trwania omawiali w sposób szczegółowy zasady funkcjonowania Biur SIRENE poszczególnych krajów, których przedstawiciele brali udział w spotkaniu oraz porównywali możliwości realizacji spraw o charakterze obejmującym zakres art. 95-100 KWS.

Organizatorzy spotkania zorganizowali dla uczestników spotkanie w Centrum Dowodzenia Policji m.st. Pragi podczas którego można było na żywo obserwować pracę osób monitorujących miasto oraz koordynującą działania Policji oraz Policji Miejskiej. W czasie prezentacji prowadzonej przez szefa Centrum Dowodzenia Policji zaprezentowane zostały przykłady współpracy z Biurem SIRENE przy realizacji codziennych obowiązków. Ponadto oficerowie dyżurni Centrum Dowodzenia pokazali uczestnikom spotkania, praktyczne wykorzystanie systemu rejestracji tablic rejestracyjnych bazującego na monitoringu miejskim.

Seminarium zostało w całości sfinansowane przez stronę czeską ze środków Funduszu Norweskiego. 

Powrót na górę strony