Obszary "szarej strefy"

w imporcie i eksporcie produktów i usług (np. zaniżanie wartości, ilości, jakości, wagi, rodzaju towaru),
w budownictwie ogólnym oraz mieszkaniowym (np. najczęściej, głównie z powodu nielegalnego zatrudnienia – praca na czarno),
w handlu (np.  zwłaszcza handel bazarowy, uliczny, barter i  tzw. giełdy),
w usługach hotelarskich, gastronomicznych, restauracyjnych (np. ukrywanie przed opodatkowaniem przez hotelarzy i restauratorów faktycznej wysokości obrotów),
w transporcie i komunikacji (np. sprzedaż pozaewidencyjna biletów, świadczenie usług przewozowych bez zezwolenia itp.) ,
konsumpcyjnych wydatkach gospodarstw domowych (np. handel wymienny, zwłaszcza na terenach wiejskich: mleko za jajka, płody rolne za użyczenie sprzętu itp.),
nierejestrowanym zatrudnieniu, (np. praca na czarno)
przemyśle lekkim (np. produkcja obuwia, tekstyliów – produkcja domowa, chałupnicza i sprzedaż bazarowa),
legalnie działających firmach handlowych (np. które księgują tylko część obrotów, a proceder ten jest trudny do wykrycia, o ile sprawca nie zostanie zaskoczony "na gorącym uczynku").
Powrót na górę strony