Obszary "szarej strefy"

Transfer dochodów za granicę

przerzucanie przez podmioty gospodarcze dochodów do podmiotów powiązanych zagranicznych poprzez zawieranie transakcji na rażąco niekorzystnych warunkach, różniących się od warunków rynkowych, np. poprzez stosowanie cen transferowych, wzajemne kredytowanie, pozorne szkolenia, zawieranie fikcyjnych umów na świadczenie usług niematerialnych w zakresie zarządzania i marketingu.

wykorzystywanie powiązań z udziałowcami zagranicznymi w celu zaniżania podstawy opodatkowania, bądź też wykazywania strat w prowadzonej działalności gospodarczej.
Powrót na górę strony