Aktualności

Podsumowanie projektów Komendanta Głównego Policji realizowanych ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Data publikacji: 03.11.2023

26 października 2023 r. odbyła się konferencja promująca efekty projektu „Bezpieczniej na drogach – Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego dla Policji” nr POIS.03.01.00-00-0052/19 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Porządku Publicznego MSWiA oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz kierownictwo Biura Ruchu Drogowego KGP, Biura Logistyki Policji KGP, Biura Finansów KGP, członkowie zespołu realizującego projekt i Naczelnicy Wydziałów Ruchu Drogowego KWP/KSP z całego kraju oraz Kierownicy Zakładu Ruchu Drogowego CSP w Legionowie i Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach.

Przedstawiono efekty realizacji projektów, w tym:

  • wyposażenie służby ruchu drogowego w 77 tachimetrów oraz 117 pojazdów APRD, a także przeprowadzenie szkoleń – instruktażu z użytkowania tachimetrów;
  • zakup 478 motocykli ciężkich w wersji „RD” wraz z wyposażeniem (876 kompletów strojów dla motocyklistów, apteczki, kaski z systemem łączności) oraz szkolenie dla 906 policjantów – użytkowników motocykli,
  • zakup 53 pojazdów dla policyjnych Ekip Techniki Drogowej i Ekologii (ETDiE), służących do kontroli stanu technicznego pojazdów na drogach,
  • zakup 100 laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu LTI 20/20 TruCAM II
  • 83 pojazdów oznakowanych Skoda Scala, 17 pojazdów Skoda SuperB.

Podczas konferencji omawiano również efekty trzech innych projektów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanych przez KGP w ramach POIiŚ 2014-2020, które zostaną wdrożone do końca 2023 roku:

Zaprezentowano także długofalowe efekty realizacji przedmiotowych projektów, które przyczyniły się do wzrostu bezpieczeństwa na polskich drogach i spadku liczby najpoważniejszych zdarzeń w ruchu drogowym.

Wykorzystanie sprzętu w praktyce przez użytkowników końcowych sprzętu - policjantów pełniących służbę na drogach zostało omówione przez zaproszonych gości  z Wydziałów Ruchu Drogowego jednostek terenowych Policji.

BRD KGP

do góry