Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sympozjum „95 lat polskiej Policji”

Data publikacji 24.07.2014

W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się sympozjum „95 lat polskiej Policji”. Towarzyszyła mu wystawa fotografii „Policja Państwowa 1919 – 1939”. W sympozjum, które było częścią centralnych uroczystości Święta Policji, uczestniczyli m.in. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz i Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński. Pani Marszałek, otwierając spotkanie, podziękowała policjantom za odpowiedzialną i trudną codzienną pracę.

24 lipca w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbyło się sympozjum „95 lat polskiej Policji”.  Patronat nad inicjatywą objęła Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Celem sympozjum, jak i towarzyszącej mu wystawy „Policja Państwowa 1919 – 1939”, było przypomnienie, w kontekście historii i tradycji, okresu Policji Państwowej II Rzeczypospolitej.

Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński  przypomniał, że to właśnie w Sejmie II Rzeczypospolitej Polski ustawą z 24 lipca 1919 roku została powołana do życia Policja Państwowa – umundurowana i uzbrojona formacja pełniąca funkcje porządkowe, a także antykryminalne na terenie Polski w latach dwudziestolecia międzywojennego. Wydanie w 1928 roku rozporządzenia Prezydenta RP o Policji Państwowej było ukoronowaniem procesu kształtowania się systemu ochrony bezpieczeństwa w II RP. – Wtedy to właśnie organizacja formacji została ostatecznie ustalona i w takiej formie dotrwała do września 1939 roku – zaznaczył.

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz podziękowała policjantom za ich codzienną, trudną służbę. Jak podkreśliła, cieszy ją szczególnie obecność w Policji policjantek, które ceni za determinację, odpowiedzialność, wrażliwość i odwagę. - Jesteście nie tylko ozdobą, ale powodem do dumy dla tej formacji – powiedziała.

Podczas sympozjum wygłoszono referaty, których tematyka dotyczyła Policji Państwowej. Omówiono  początki tej formacji, jej organizację, tradycję i historię, system szkolenia policjantów, ale przede wszystkim ideę, leżącą u podstaw działania Policji Państwowej II Rzeczypospolitej – służbę Państwu i Obywatelom.

Wśród prelegentów byli: prof. Tomasz Nałęcz – Doradca Prezydenta RP ds. Historii i Dziedzictwa Narodowego, prof. Robert Litwiński – Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr Tadeusz Skoczek –  Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie, a także kom. dr Dominik Hryszkiewicz – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Moderatorem  była mł. insp. Kornela Oblińska – Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Po zakończeniu sympozjum goście zwiedzili wystawę fotografii „Policja Państwowa 1919 – 1939”.

mg, fot. mk

Marszałek Sejmu podziękowała policjantom ►

Film Sympozjum „95 lat polskiej Policji”

Pobierz plik Sympozjum „95 lat polskiej Policji” (format mp4 - rozmiar 50.33 MB)

Powrót na górę strony