Uroczystość powołania Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość powołania Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

Data publikacji 09.10.2014

W Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość powołania na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Igora Parfieniuka. Wzięli w niej udział Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska, Komendant Główny Policji gen.insp. Marek Działoszyński, kierownictwo, dyrektorzy KGP oraz kierownictwo nowej jednostki organizacyjnej Policji - CBŚP.

Podczas uroczystości związanej z powołaniem na stanowisko, Komendant Główny Policji, gen. insp. Marek Działoszyński powiedział: „To ważny dzień w historii polskiej Policji. Po blisko 15 latach funkcjonowania Centralnego Biura Śledczego w strukturach Komendy Głównej Policji, w moim przekonaniu (…) następuje wyłączenie struktur Centralnego Biura Śledczego i utworzenie jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Śledczego Policji. Myślę, że doświadczenia w zwalczaniu poważnej przestępczości zorganizowanej, w zwalczaniu poważnej przestępczości ekonomicznej, które CBŚ nabyło będąc w strukturach KGP, przełożą się świetnie na już bardziej samodzielne zwalczanie i zapobieganie tego typu kategoriom przestępstw”.

Generał Działoszyński podkreślił również, że powołanie Pana Komendanta, nadinsp. Igora Parfieniuka na stanowisko komendanta nowej jednostki organizacyjnej, jest gwarantem kontynuacji ciągłości realizowanych dotychczas zadań, a jednocześnie pełnego usamodzielnienia CBŚP.

Z laudacji, którą przed chwilą odczytano wynika, iż Pan Komendant Parfieniuk pełnił już funkcję szefa jednostki organizacyjnej, a w związku  z tym będzie mógł wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Także powołanie na zastępców Pana Komendanta dotychczasowych Zastępców Dyrektora CBŚ, świadczy o tym, że to Biuro i ci ludzie bardzo dobrze realizowali swoje obowiązki” – powiedział szef Policji.

Gen.insp. Marek Działoszyński w imieniu całej Policji pogratulował Komendantowi nowej jednostki i zagwarantował, że „kierownictwo i funkcjonariusze CBŚP w dalszym ciągu mogą liczyć na wsparcie i pomoc, aby zwalczanie zapobieganie poważnej przestępczości zorganizowanej mogło być realizowane na najwyższym poziomie”.

Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska zabierając głos wyraziła przekonanie, że CBŚP, jako nowa jednostka organizacyjna, w której wszyscy pokładają oczekiwania, będzie jeszcze skuteczniej przeciwdziałać przestępczości o tym najwyższym ciężarze gatunkowym, a tak bardzo istotnym dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. „Wierzę, że dzięki zadaniom i zmianom, które właśnie wchodzą w życie, dzięki waszej determinacji nastąpi wzrost skuteczności nowej jednostki” – dodała Pani Minister.

Zadań dużo, oczekiwania ogromne, ale znając dobre przygotowanie, wasz zapał do tej wyjątkowej misji, jestem przekonana, że na efekty nie będziemy musieli długo czekać” – powiedziała Minister Spraw Wewnętrznych.

Na zakończenie Minister powiedziała: „Ta uroczystość, to nie tylko inauguracja działalności CBŚP, to również rozpoczęcie misji pierwszego Komendanta tej jednostki, pana generała Igora Parfieniuka. Jestem pewna, że to dobry wybór. Panie generale, Pana doświadczenia, profesjonalizm, ogromny autorytet, z pewnością pomogą panu kierować tą jednostką w taki sposób, aby efekty tej pracy i tego działania były widoczne. Jestem przekonana i oczekuję od Pana, od Państwa, że wasza praca, wasze zadania będą dobrze służyły Polsce”.

Następnie głos zabrał Komendant CBŚP, nadinsp. Igor Parfieniuk, który powiedział, że utworzenie nowej jednostki organizacyjnej okupione było żmudną, 1,5 - roczną pracą nad przejściem procesu legislacyjnego zmiany Ustawy o Policji i wyprowadzeniu CBŚ ze struktur KGP. „Przez cały ten czas prac nie zapomnieliśmy o tym, że jesteśmy powołani do zwalczania przestepczości zorganizowanej, cały ten okres czasu ciężko pracowaliśmy” – zaznaczył nadinsp. Parfieniuk.

Mam nadzieję, że pokładane w nas nadzieje i obowiązki, które na siebie przyjęliśmy, wykonamy w całości” – powiedział Komendant CBŚP.

Nowa jednostka – Centralne Biuro Śledcze Policji >>

"Nie odpuszczamy" – wywiad z Dyrektorem CBŚ >>

(KGP / mw)

foto: M.Krupa KGP, film: M.Szałajski KGP

Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony
Polska Policja