Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centralne Obchody Święta Policji

Data publikacji 25.07.2015

Wręczenie nominacji i odznaczeń, ślubowanie policjantów, promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz wyróżnienie laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł” – to najważniejsze punkty centralnych obchodów Święta Policji. Uczestniczyli w nich funkcjonariusze, zaproszeni goście, ale też – co bardzo ważne – ludzie, którym codziennie służą pomocą polscy policjanci.

Uroczystości w Zamku Królewskim

Centralne obchody Święta Policji rozpoczęły się uroczystością w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego. To tam wręczono nominacje i odznaczenia. Wszystkich zebranych przywitał Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski, który złożył życzenia i podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za ciężką pracę i codzienny trud. – Dziękuję za to, w jaki sposób służycie społeczeństwu, za to, w jaki sposób budujecie wizerunek naszej formacji – powiedział szef Policji.  Pozdrowił też funkcjonariuszy pełniących dziś służbę na terenie całego kraju, ale też tych, którzy służą poza granicami Polski.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz za osiągnięcia w służbie państwu i społeczeństwu, odznaczony został generalny inspektor dr Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji w latach 2012-2015, natomiast za wybitne zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa – młodszy inspektor Bogdan Ogrocki, Komendant I Komisariatu Policji w Bielsku Białej. Krzyżem Zasługi za Dzielność, za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia, odznaczony został sierżant sztabowy Artur Gudaniec, referent Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim, a Złotym Krzyżem Zasługi za wkład w działalność społeczną i charytatywną – inspektor Antoni Stramek, Komendant Miejski Policji w Toruniu.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało dziś 9 osób. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego odznaką Zasłużony Policjant wyróżnionych zostało 9 funkcjonariuszy Policji. Medalem za Zasługi dla Policji, który jest przyznawany za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, odznaczono z kolei 15 osób. Z kolei na wyższe stopnie służbowe mianowano 11 funkcjonariuszy Policji.

Podczas uroczystości głos zabrała Minister Spraw Wewnętrznych. - Nieustanna wojna, choć to czas pokoju. Nieustanna walka, choć to czas stabilnego rozwoju, nowych szans dla społeczeństwa. Nieustanna batalia, choć ulice na co dzień są spokojne, a wśród Polaków dominuje poczucie bezpieczeństwa. Zawsze w pierwszej linii, często z narażeniem życia i zdrowia, zawsze w imieniu obywateli i państwa. Taka jest służba w policji" - mówiła do policjantek i policjantów Teresa Piotrowska.

Podkreślała, że to służba, która musi cechować się "profesjonalizmem, odpowiedzialnością, poczuciem misji i odwagą, a kiedy trzeba - najwyższym poświęceniem".

- Stoicie po stronie prawa, bezpieczeństwa i dobra, dlatego musicie się konfrontować z bezprawiem, niebezpieczeństwem i złem. Co to dla was oznacza? Działanie w ogromnym napięciu, w skrajnie trudnych sytuacjach. Kto tego nie doświadczył, nie może w pełni zrozumieć, co znaczy być policjantem. Dlatego w ocenach tej służby zawsze trzeba stosować kryteria, szczególne, adekwatne, sprawiedliwe i wielowymiarowe. Tego, niestety, zbyt często w publicznych osądach brakuje" - dodała minister.


Obchody Święta Policji na Placu Marszałka Piłsudskiego

Z Zamku Królewskiego uroczystości przeniosły się na Plac Marszałka Piłsudskiego. Po złożeniu meldunku Prezesowi Rady Ministrów Ewie Kopacz przez Komendanta Głównego Policji, przeglądzie pododdziałów i powitaniu z policjantami, nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt.

Następnie, po przywitaniu gości, głos zabrał Komendant Główny Policji. - Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb i wartości w życiu każdego człowieka. Realizowanie tych potrzeb - służba ludziom - jest naszą misją. Święto Policji jest więc szczególną okazją, żeby z nieskrywaną satysfakcją podkreślić, iż nasze działania prewencyjne, dobre wyniki w zwalczaniu przestępczości kryminalnej, są wysoko oceniane przez społeczeństwo - powiedział gen. insp. Krzysztof Gajewski. Szef Policji podkreślił, że tak wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa ma ścisły związek ze spadkiem przestępczości i wzrostem skuteczności.  – Aż w siedmiu  na każde dziesięć przestępstw zostaje ustalony podejrzany. Tych wyników, to trzeba wyraźnie podkreślić, nie byłoby bez codziennej, ciężkiej pracy policjantów i pracowników Policji. Dziękuję Wam za to – Koleżanki i Koledzy - powiedział.

Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie Premier Ewy Kopacz. - Dziś w badaniach blisko 90 proc. deklaruje, że czuje się bezpiecznie w miejscu swego zamieszkania. To najlepszy wynik w historii, który jest waszą zasługą. Na takie oceny pracujecie każdego dnia - mówiła premier do zgromadzonych. Jak podkreśliła, bezpieczeństwo jest dziś jedną z najważniejszych wartości i filarem demokratycznego państwa. To wy - funkcjonariusze policji - jesteście jego gwarantem. - Wszystkim, którzy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w święta i w wakacje pełnią swą służbę, z całego serca dziękuję. Życzę satysfakcji z pełnionej misji i bezpiecznej służby - powiedziała.

Na początku wystąpienia premier wspomniała st. asp. Marka Dziakowicza z Wałbrzycha - policjanta, który w czasie urlopu nad morzem uratował tonącego nastolatka, a sam poniósł śmierć. "Jak wspominają jego koledzy, życie ludzkie przedkładał ponad wszystko, był policjantem z powołania i pełniąc służbę wielokrotnie ratował inne osoby. (...) Odwaga i poświęcenie - te dwa słowa w takich chwilach nabierają szczególnego wymiaru. (...) Choć nie pełnił tego dnia służby pokazał, że policjantem się jest, a nie bywa" - podkreśliła szefowa rządu, składając w imieniu państwa polskiego hołd rodzinie bohatera, który "do końca pozostał wierny rocie policyjnego ślubowania".

Po wystąpieniu Premier Ewy Kopacz odbyło się ślubowanie 170 policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz uroczysta promocja 150 absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Następnie wręczono wyróżnienia laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł” – podstawowym kryterium oceny zgłoszeń była ocena działań policjantów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikająca z analizy uzasadnień do 149 zgłoszeń nadesłanych z całej Polski. Laureatami zostali: asp. Arkadiusz Bober, KPP Kępno (woj. wielkopolskie), st. sierż. Grzegorz Gwiżdż, KPP Limanowa (woj. małopolskie), asp. szt. Aldona Nowak, KPP Gniezno (woj. wielkopolskie), sierż. szt. Tomasz Szepietowski, KPP Siemiatycze (woj. podlaskie), sierż. Ewa Urbańczyk, KMP Ruda Śląska (woj. śląskie). Sylwetki wyróżnionych ►

Ostatnimi punktami uroczystości były złożenie wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza, defilada pododdziałów policyjnych oraz złożenie meldunku.

Specjalnymi gośćmi Centralnych Obchodów Święta Policji byli policjanci z 42 krajów świata, którzy uczestniczyli w organizowanym przez Stowarzyszenie IPA 3 Światowym Seminarium dla Młodych Policjantów.

mg

Film Uroczystości w Zamku Królewskim

Pobierz plik Uroczystości w Zamku Królewskim (format mp4 - rozmiar 76.14 MB)

Film Przemówienie Premier Ewy Kopacz

Pobierz plik Przemówienie Premier Ewy Kopacz (format mp4 - rozmiar 31.6 MB)

Film Przemówienie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Krzysztofa Gajewskiego

Pobierz plik Przemówienie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Krzysztofa Gajewskiego (format mp4 - rozmiar 31.2 MB)

Powrót na górę strony