Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dzielnicowy bliżej nas” – narada służbowa

Data publikacji 20.10.2016

Narada naczelników wydziałów prewencji komend wojewódzkich i Stołecznej Policji, koordynatorów ds. dzielnicowych oraz przedstawicieli szkół policyjnych odbywa się w Szkole Policji w Katowicach. Spotkanie prowadzi Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP mł. insp. Robert Kumor. Wiodącym tematem jest problematyka funkcjonowania dzielnicowych i realizacji programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Podczas finału IX Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” objętych patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka odbywa się narada naczelników służby prewencyjnej oraz koordynatorów ds. dzielnicowych. W spotkaniu uczestniczą również przedstawiciele szkół policyjnych, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk wraz ze swoim zastępcą insp. Jarosławem Gałuszką. Podkreślić należy, iż Szkoła Policji w Katowicach specjalizuje się w szkoleniu dzielnicowych.

Spotkanie, moderowane przez Naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP mł. insp. Roberta Kumora, poświęcone jest w głównej mierze specyfice funkcjonowania służby dzielnicowych oraz poszczególne obszary programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Podczas narady omówione zostaną struktury organizacyjne komórek dzielnicowych funkcjonujące w poszczególnych garnizonach, uzyskane efekty w służbie przez dzielnicowych w okresie 9 miesięcy br.

Mł. insp. Arkadiusz Kopczyński radca Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP omówił wybrane obszary realizacji programu „Dzielnicowy bliżej nas” w zakresie zagadnień już zrealizowanych, jak i planowanych do realizacji w najbliższym czasie. Szczegółowo poruszono obszar: narzędzi wspomagających komunikację ze społeczeństwem, w tym proces wdrażania aplikacji mobilnej MSWiA „Moja Komenda” oraz projektowego portalu „Twój Dzielnicowy”, który będzie rozszerzeniem funkcjonalności aplikacji mobilnej. Kolejnym obszarem były zagadnienia organizacji służby, w tym istota regulacji zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych. Równie istotnym obszarem jest obszar kadrowy oraz szkoleniowy w tym projektowane zmiany mające na celu wprowadzenie ścieżki awansu poziomego dzielnicowych w postaci stanowiska starszego dzielnicowego, które to jest jednym z elementów podnoszenia rangi stanowiska dzielnicowego. Wdrożenie przedmiotowego rozwiązania wymaga nie tylko zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych, ale przede wszystkim dokonania zmian prawnych. Wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania planowane jest z początkiem 2017 r. i musi zostać poprzedzone precyzyjnym monitorowaniem, zarówno obecnie prowadzonej polityki kadrowej, jak i późniejszego monitoringu realizację poszczególnych zadań mających na celu efektywne i pełne wdrożenie projektowanego rozwiązania docelowego. W obszarze szkoleniowym, który jest istotnym elementem wdrażania programu niezbędnym jest intensyfikacja działań w zakresie szkoleń lokalnych i regionalnych.

Realizacja zadań przez dzielnicowych, podobnie jak realizacja innych zadań Policji musi być obiektywnie monitorowana i oceniana. Zadania realizowane przez dzielnicowych należą do szczególnie wrażliwych, albowiem często wkraczają w sferę prywatną społeczeństwa, stąd opracowanie optymalnych narzędzi w tym obszarze jest szczególnie trudne. Zagadnienie to omówił kom. Piotr Rzeźnik – ekspert Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP.

Integralną częścią dzisiejszej narady było omówienie realizacji zadań w formie działania priorytetowego, które to rozwiązanie jest novum w zakresie organizacji służby oraz wiodącym w zakresie uspołeczniania funkcji dzielnicowego, albowiem na jego kształt ma w znacznym zakresie społeczność danego rejonu służbowego dzielnicowego. Swoimi doświadczeniami w przedmiotowym obszarze podzielili się wszyscy uczestnicy dzisiejszej narady.

Tradycyjnie już uczestnicy narady mieli możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących głownie służby dzielnicowych, jak i rozgrywanych zawodów „Dzielnicowy Roku”. Podkreślić należy, że Zawody te są jednym z elementów obszaru szkoleniowego i stanowią zwieńczenie eliminacji na poziomie powiatowym i wojewódzkim.

(KGP / mw)

  • „Dzielnicowy bliżej nas” – narada służbowa
  • „Dzielnicowy bliżej nas” – narada służbowa
  • „Dzielnicowy bliżej nas” – narada służbowa
  • „Dzielnicowy bliżej nas” – narada służbowa
Powrót na górę strony