Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyłudzali pożyczki i kredyty bankowe

Data publikacji 30.10.2017

Krakowscy policjanci i prokuratorzy rozbili grupę przestępczą, która dokonała szeregu oszustw gospodarczych i skarbowych oraz prania pieniędzy. Oskarżeni wyłudzili łącznie blisko 5 milionów złotych. 22 osoby usłyszały 158 zarzutów. Zabezpieczono mienie na kwotę 1 miliona złotych. W sprawie zastosowano tymczasowe aresztowania, poręczenia majątkowe i osobiste, dozory policji i zakazy opuszczania kraju.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zakończyli śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie dotyczące grupy przestępczej zajmującej  się wyłudzeniami pożyczek i kredytów bankowych, sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych, oraz zwrotem nienależnego podatku VAT i praniem pieniędzy.

Śledczy zajmujący się zwalczaniem przestępstw gospodarczych w ramach wnikliwej pracy operacyjnej i dochodzeniowej zatrzymali 7 osób, przeprowadzili kilkadziesiąt przeszukań pomieszczeń mieszkalnych, siedzib działalności gospodarczej oraz biur rachunkowych, przesłuchali blisko 70 osób, wykonali oględziny zabezpieczonej w 120 segregatorach dokumentacji finansowo-księgowej. Zgromadzony w okresie 2 lat materiał dowodowy, liczący blisko 70 tomów akt, zawierający ponad 2 tys. dowodów rzeczowych, pozwolił Prokuratorowi Prokuratury Regionalnej w Krakowie na przedstawienie 22 podejrzanym łącznie 158 zarzutów popełnienia oszustw gospodarczych i kredytowych oraz wyłudzenia zwrotu należności publicznoskarbowych, a także prania pieniędzy.

Wartość wyłudzonego mienia i usług wyniosła  blisko 5 mln zł. Prokurator zastosował  wobec podejrzanych 11 dozorów policji, 6 zakazów opuszczania kraju, 6 poręczeń majątkowych w wysokości 465 tys. zł, oraz poręczenie osobiste. W trakcie postępowania sąd, na wniosek prokuratora, wobec 2 podejrzanych zastosował również środki o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania na okres 9 i 2 miesięcy.

Policjanci w ramach śledztwa ustalali na bieżąco składniki majątkowe podejrzanych i na ich wniosek prokurator zabezpieczył nieruchomość, pieniądze i pojazdy na kwotę blisko 1 miliona złotych.

Grupa, w skład której wchodziło 22 mieszkańców województw małopolskiego i śląskiego (8 kobiet i 14 mężczyzn w wieku od 23 do 62 lat), doprowadziła Skarb Państwa, spółki  telekomunikacyjne, banki i instytucje leasingowe do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, wyłudzając sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe i usługi telekomunikacyjne, a także szereg kredytów i pożyczek bankowych, jak również  uzyskiwała nienależny zwrot podatku VAT. Członkowie grupy występując jako przedstawiciele podmiotów gospodarczych (spółek prawa handlowego) w trakcie zawierania umów oraz składania deklaracji podatkowych posługiwali się nierzetelnymi dokumentami dotyczącymi prowadzonej działalności, podając nieprawdziwe dane.

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie kilka dni temu skierował do sądu akt oskarżenia o przestępstwo oszustwa ( art. 286 § 1 KK), wyłudzenia kredytu  (art. 297 § 1 KK),  fałszerstwo dokumentów (art. 270 § 1 KK), pranie pieniędzy (art. 299 § 1 i 5 KK) oraz podanie nieprawdy organowi podatkowemu (56 § 1 k.k.s.) i  nierozliczenia się ze znaków akcyzy (75 § 1 k.k.s.).

(KWP w Krakowie / mw)

Powrót na górę strony