Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Black Hawk nad Bałtykiem. Na okrętach i platformie wiertniczej ćwiczyli policyjni lotnicy i kontrterroryści

Data publikacji 04.10.2021

Tym razem na pokładzie policyjnego Black Hawka byli policyjni kontrterroryści. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń zaplanowanych na kilka ostatnich dni września działali na wodach Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego. Przedsięwzięcie miało na celu stałe podnoszenie umiejętności operatorów zespołów szturmowych i utrzymanie gotowości bojowej SPKP w Gdańsku. Wykonanie pełnego zakresu ćwiczeń pozwoliło również na uzyskanie uprawnień wysokościowych kilku funkcjonariuszom służby kontrterrorystycznej oraz do działań Black Hawkiem nad morzem kolejnym policyjnym pilotom z Warszawy.

Trening działań kontrterrorystycznych i ratowniczych rozpoczął się w poniedziałek, 27 września. Po odprawie wszystkich uczestników szkolenia i omówieniu warunków bezpieczeństwa zespoły policyjnych kontrterrorystów oraz lotników z Warszawy przystąpiły do działania. Przez kilka kolejnych dni policjanci ćwiczyli techniki wysokościowe na okrętach oraz platformie wiertniczej z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk, z pokładu którego na początku sierpnia lotnicy i strażacy z Polski pomagali gasić pożary na południowym wybrzeżu Turcji.

Trening na okręcie

Ćwiczenia taktyczno-wysokościowe obejmowały m.in. trening na jednostkach pływających. - Specyfika naszej formacji wymaga od nas wyjątkowych umiejętności i profesjonalnego działania w różnych akcjach o najwyższym stopniu ryzyka i zagrożenia bezpieczeństwa. Dobre wyszkolenie, sprawność fizyczna, panowanie nad emocjami oraz umiejętność współdziałania z innymi jednostkami Policji oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo to kluczowe czynniki determinujące powodzenie prowadzonych przez nas operacji. Aby to osiągnąć, wciąż doskonalimy się podczas żmudnych treningów w różnych warunkach. Tym razem w zespołach 6-osobowych ćwiczyliśmy taktykę działań specjalnych z wykorzystaniem technik wysokościowych przy użyciu liny osobistej oraz liny szybkiej, wszystko z dobrze nam znanego już wielozadaniowego policyjnego śmigłowca – mówi instruktor Sekcji Szkoleniowo-Bojowej SPKP w Gdańsku.

Ćwiczenia w Porcie Marynarki Wojennej

Różne scenariusze ćwiczono również w Porcie Marynarki Wojennej. Inne miejsce, ale podobne elementy policyjni kontrterroryści trenowali na zacumowanych w porcie okrętach wojennych. - Umiejętność właściwego wykorzystania przez naszych funkcjonariuszy techniki desantu i ewakuacji zespołu bojowego jest niezbędna w realnych działaniach, w różnych sytuacjach, gdzie istnieje potrzeba szybkiego przemieszczenia funkcjonariuszy. W ten sposób nasi kontrterroryści przygotowują się do faktycznych operacji bojowych. W wielu z takich zadań współpracujemy z policyjnym lotnictwem. Dlatego zgranie policyjnych kontrterrorystów i lotników ma ogromne znaczenie podczas wykonywania operacji o charakterze stricte kontrterrorystycznym, działań ratunkowych, ratowniczych czy w trakcie innych sytuacji kryzysowych – dodaje organizator ćwiczeń, instruktor z SPKP w Gdańsku.

Desant i ewakuacja na platformie morskiej

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń trenowano też różne techniki: desantu zespołów bojowych z pokładu śmigłowca na platformę wiertniczą PETRO GIANT operującą w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego i ewakuacji funkcjonariuszy na pokład statku powietrznego. Zrealizowanie tej części szkolenia z zakresu morskich działań specjalnych na obiektach infrastruktury krytycznej możliwe było dzięki zawartemu Porozumieniu w sprawie zasad współdziałania i koordynacji przedsięwzięć dotyczących wzajemnego szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i pracowników LOTOS Petrobaltic S.A.

Każdy lot na platformę poprzedzała odprawa policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku i lotników policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk. - Dokładnie zaplanowane elementy ćwiczenia wykonywaliśmy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z funkcjonariuszami SPKP w Gdańsku i przy ścisłej współpracy z załogą platformy należącej do spółki LOTOS Petrobaltic. Uwzględniając specyficzne warunki działania każdy z uczestników kilkunastoosobowego zespołu został wyposażony w specjalny kombinezon i kołnierz ratunkowy oraz przeszkolony z procedur bezpieczeństwa dot. zagrożeń i zasad postępowania na platformach LOTOS Petrobaltic S.A. oraz zasad obowiązujących w trakcie lotu śmigłowcem nad wodą. Dodatkowo Black Hawka doposażono w tratwy ratunkowe. Ćwiczenie podejść do lądowania na lądowisku platformy wiertniczej, posadowionej około 80 kilometrów od brzegu, desantu kolejnych zespołów kontrterrorystów czy ich ewakuacji to działanie w ograniczonej przestrzeni, zawsze wymagające skupienia i bardzo dużej precyzji, stąd też zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa była dla nas priorytetem. Pogoda nam sprzyjała. Dobra przejrzystość powietrza pozwoliła na wykonywanie kolejnych elementów ćwiczeń bez przeszkód. Braliśmy jednak pod uwagę różne czynniki ryzyka. Np. silny wiatr i wysokie fale mogły stanowić poważne zagrożenie i dla maszyny i dla osób znajdujących się na pokładzie śmigłowca, dlatego też stale monitorowaliśmy prognozę pogody, by w każdej chwili móc szybko zareagować na zmieniające się warunki atmosferyczne – mówi uczestniczący w ćwiczeniach insp. pil. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP.

Łącznie w ćwiczeniach zorganizowanych przez SPKP w Gdańsku z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca wzięło udział kilkudziesięciu policyjnych kontrterrorystów z Gdańska, Bydgoszczy, Radomia i Szczecina, czterech pilotów i dwóch crew chiefów z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP, ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, grupa wysokościowa Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz żołnierze 6 Brygady Powietrzno-Desantowej.

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności podczas tego rodzaju ćwiczeń policyjni kontrterroryści i lotnicy mogą wykorzystać podczas: najtrudniejszych operacji, do których należą działania na akwenach wodnych, akcji ratowniczych, sytuacji kryzysowych związanych z katastrofą naturalną czy awarią techniczną. Zakończone właśnie przedsięwzięcie pozwala także utrzymać ciągłą gotowość tych jednostek do prowadzenia działań z powietrza, także nad obszarami morskimi.

Tekst: mł. insp. Anna Kędzierzawska
Foto: bsmt Michał Pietrzak, por. mar. Damian Przybysz, insp. pil. Robert Sitek, st. sierż. Tomasz Lis, Artur Orliński
Film: st. sierż. Tomasz Lis, Artur Orliński

 • Szary śmigłowiec Black Hawk z napisem „POLICJA” stoi w pełnym słońcu na trawiastym boisku.
 • Widok z góry na szary śmigłowiec Black Hawk stojący na trawie w pełnym słońcu. Obok niego znajduje się grupa funkcjonariuszy.
 • Widok na śmigłowiec Black Hawk w powietrzu na tle błękitnego nieba zza pleców kilkunastu funkcjonariuszy w ciemnych kombinezonach oraz kilku ratowników w pomarańczowych kombinezonach.
 • Widok na śmigłowiec Black Hawk w powietrzu zza pleców dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej.
 • Śmigłowiec Black Hawk podchodzi do lądowania, w tle drzewa. Na betonowym lądowisku na wprost helikoptera znajduje się grupa funkcjonariuszy, z których pierwszy stoi unosząc obie ręce w górę, reszta mężczyzn klęczy.
 • Śmigłowiec Black Hawk podchodzi do lądowania. Na trawiastym lądowisku na wprost helikoptera znajduje się grupa funkcjonariuszy.
 • Zbliżenie na bok szarego śmigłowca Black Hawk z duży napisem „POLICJA” – dziób maszyny nachylony jest pod kątem 45 stopni.
 • Śmigłowiec Black Hawk na tle pokrytego biało-szarymi chmurami błękitnego nieba. Trzech funkcjonariuszy zawisa na zewnątrz maszyny.
 • Śmigłowiec Black Hawk unosi się w powietrzu pomiędzy dźwigami portowymi. Na pierwszym planie fragment głowy funkcjonariusza w czarnym kasku.
 • Śmigłowiec Black Hawk na tle błękitnego nieba. Sześcioro funkcjonariuszy opuszcza się z niego na linach w dwóch rzędach.
 • Śmigłowiec Black Hawk zawisa nad statkiem zacumowanym w porcie, na ziemi grupa strażaków.
 • Widok od strony wody na monumentalny dziób szarego okrętu wojennego zacumowanego w porcie. W oddali nad rufą statku unosi się śmigłowiec Black Hawk.
 • Kilkoro funkcjonariuszy desantuje się na linach ze śmigłowca na lądowisko zacumowanego w porcie okrętu wojennego. W tle dźwigi portowe oraz załadowany kontenerowiec.
 • Śmigłowiec Black Hawk, z którego funkcjonariusze opuszczają się na linach na rufę okrętu Gen. K. Pułaski.
 • Helikopter Black Hawk zbliża się do zacumowanego w porcie okrętu, po obu stronach śmigłowca zawieszeni są gotowi do desantu funkcjonariusze w pomarańczowych kombinezonach.
 • Śmigłowiec Black Hawk znajduje się w zawisie pomiędzy dźwigami portowymi, w tle załadowany kontenerowiec. Dwóch funkcjonariuszy opuszcza się z niego na linach.
 • Widok z powietrza na czerwoną platformę wiertniczą, zlokalizowaną na otwartym morzu. Znajduje się na niej kilka rusztowań oraz lądowisko dla helikopterów.
 • Pilot śmigłowca w czerwono-czarnym kombinezonie patrzy przez boczne okno kabiny na platformę wiertniczą.
 • Wewnątrz śmigłowca trzech policyjnych kontrterrorystów od tyłu siedzi w kaskach i słuchawkach. Przez otwarte przesuwne drzwi widać fragment rusztowania i podłoże platformy z licznymi czerwono–żółtymi oznaczeniami.
 • Wnętrze śmigłowca Black Hawk i widok przez jego przednią szybę na otwarte morze. Centralnie umieszczony pulpit nawigacyjny oraz siedzący przed nim funkcjonariusz w czerwonym kombinezonie i kasku.
 • Platforma wiertnicza z góry – widok na zgrupowanych uzbrojonych kontrterorystów na dole oraz liczne rusztowania, anteny, zabudowania z zaznaczonymi na żółto drogami komunikacyjnymi.
 • Zielone lądowisko dla helikopterów na platformie wiertniczej – w centralnym jego punkcie litera „H” w żółtym okręgu. Za lądowiskiem zbudowano cztery potężne wieże wiertnicze.
 • Wnętrze helikoptera z siedzącymi blisko siebie policyjnymi kontrterrorystami w kaskach, słuchawkach, specjalistycznych okularach oraz materiałowych maskach na twarzy.
 • Wnętrze helikoptera z otwartymi bocznymi drzwiami, przez które rozciąga się widok na otwarte morze. Jeden z policjantów trzyma się zawieszonej u sufitu helikoptera liny i patrzy w dół, drugi funkcjonariusz siedzi na zgiętych kolanach.
 • Fragment lądowiska dla helikopterów z napisem „PETRO”. W oddali dwa rusztowania wiertnicze oraz między nimi - widok na morze.
 • Fragment lądowiska dla helikopterów i część napisu „GIANT”. W oddali pomieszczenia i rusztowania platformy wiertniczej.
 • Zbliżenie na profil twarzy jednego z kontrterrorystów. Na pierwszym planie jego kask z napisem „POLICJA”.
 • Wnętrze helikoptera z pulpitem nawigacyjnym oraz przednią szybą, a w niej – fragment platformy wiertniczej oraz morze.
 • Wewnątrz śmigłowca funkcjonariusz ubrany w czerwono-czarny kombinezon i kask patrzy przez okno na platformę wiertniczą zlokalizowaną na otwartym morzu.
 • Kilku uzbrojonych funkcjonariuszy desantuje się na linach na platformę wiertniczą na tle spokojnego morza.
 • Wnętrze helikoptera stojącego na lądowisku z otwartymi bocznymi drzwiami. Na pierwszym planie – funkcjonariusz w kasku, który trzyma swój kciuk uniesiony do góry.
 • Zbliżenie na kask z naszywką „POLICJA”, w dalszej perspektywie lądowisko dla helikopterów z narysowaną literą „H”” w żółtym okręgu.
 • Policyjni uzbrojeni kontrterroryści w specjalistycznym umundurowaniu, w kaskach i okularach znajdują się w wąskim jasnym korytarzu, trzymając broń w gotowości do ataku.
 • Fragment pokładu platformy wiertniczej z zaznaczonymi na żółto ciągami komunikacyjnymi oraz specjalistycznymi urządzeniami w kolorze czerwonym. Kontrterroryści idą w pośpiechu po żółtej linii.
 • Widok z wnętrza śmigłowca na pochylonych do przodu kontrterrorystów, którzy wsiadają jeden za drugim jego pokład.
 • Z ciemnego wnętrza śmigłowca widok na pokład platformy i kontrterrorytów biegnących w oddali jeden za drugim, przez wiszące liny na pierwszym planie.
 • Trzech policjantów w kaskach i rękawicach zbliża się do pęku grubych lin wewnątrz śmigłowca. W tle podłoga i ściany mają liczne czerwono-żółte oznaczenia kierunków komunikacyjnych.
 • Grupa kontrterrorystów ewakuje się na statek powietrzny z platformy wiertniczej – na ich plecach napisy „POLICJA”.
 • Widok z powietrza na czerwoną platformę wiertniczą, zlokalizowaną na otwartym morzu. Znajduje się na niej kilka rusztowań oraz lądowisko dla helikopterów w formie wystającego blatu.

Film Policyjni piloci i kontrterroryści na wodach Morza Bałtyckiego

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony