Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa akcja EMMA 7

Data publikacji 05.12.2021

European Money Mule Action (EMMA) doprowadziła do 1 803 aresztowań oraz zidentyfikowania 18 351 tzw. mułów finansowych. W Polsce akcję koordynowało Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP.

Tylko w Polsce ujawnionych zostało 51 mułów finansowych, 14 osób zajmujących się ich rekrutacją, ujawniono również  774 nielegalne transakcje oraz zapobieżono utracie blisko 900 000 zł.

Właśnie zakończyła się międzynarodowa akcja EMMA 7 (European Money Mule Action), przeciwko wykorzystywaniu osób w charakterze „mułów finansowych” w procesie „prania pieniędzy”. Operacja była koordynowana przez Europol we współpracy z 27 krajami, Eurojustem, INTERPOLEM, Europejską Federacją Bankową (EBF) oraz FinTech FinCrime Exchange. Przedsięwzięcie to zakończyło się 1 803 aresztowaniami i zidentyfikowaniem ponad 18 000 „mułów finansowych” oraz zapobieżono utracie blisko 67,5 mln euro. Ujawniono również, że działalność „mułów finansowych” polegała na wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy pochodzących z szeregu oszustw internetowych, takich jak zamiana kart SIM, ataków typu „man in the middle”, oszustw związanych z handlem internetowym i phishingiem.

Przez około dwa i pół miesiąca trwania akcji EMMA 7, współpracowały ze sobą organy ścigania, instytucje finansowe oraz podmioty z sektora prywatnego, m.in. Western Union, Microsoft i Fourthline. Współpraca ta miała na celu  przeciwdziałanie „praniu pieniędzy” na terenie Europy, Azji, Ameryki Północnej, Kolumbii i Australii. Oprócz działań ukierunkowanych na ujawnianie zysków z tego typu przestępczości, śledczy szukali również informacji na temat źródeł tych nielegalnych zysków, poświęcając więcej uwagi skali i specyfice przestępczości gospodarczej wykorzystującej muły finansowe w swoim przestępczym procederze.

Współdziałanie w walce z praniem pieniędzy

To była siódma edycja akcji European Money Mule Action (EMMA), która została zapoczątkowana w 2016 roku. Jest to największa tego typu międzynarodowa operacja, zbudowana wokół idei, że dzielenie się informacjami publiczno-prywatnymi jest kluczem do walki z wieloelementowymi współczesnymi przestępstwami. Akcję wsparło około 400 banków i instytucji finansowych, które zgłosiły 7000 nieuczciwych transakcji i zapobiegły łącznym stratom szacowanym na prawie 70 mln euro.

EMMA 7 działa w oparciu o podmioty sektora prywatnego zgłaszające przypadki podejrzanych lub potencjalnie nielegalnych działań finansowych krajowym organom ścigania. Podobnie organy ścigania mogą poprosić podmioty finansowe o zbadanie własnych informacji na temat potencjalnych mułów pieniężnych. Dzięki tym informacjom organy ścigania mogą nakreślić obraz sieci zajmujących się praniem pieniędzy, a następnie decydować w każdym przypadku, jak zareagować.

EMMA zapewnia wszystkim tym podmiotom możliwość konsultowania się, dzielenia się danymi, mogącymi pomóc zidentyfikować możliwe oszustwa finansowe i doprowadzić do aresztowań. Europol wspiera każdy etap przygotowań, łącząc organy ścigania i partnerów z sektora prywatnego oraz ułatwiając im wymianę informacji. 

W fazie operacyjnej Europol zapewnił wsparcie analityczne, które umożliwiło przypisanie  konkretnych rozliczeń finansowych w formie „prania brudnych pieniędzy” do  toczących się już międzynarodowych śledztw.

Większość spraw prowadzonych w ramach EMMA 7 skupiała się na międzynarodowym wymiarze procederu „prania brudnych pieniędzy” przy użyciu „mułów finansowych”. W ramach tego procederu osoby pełniące rolę „mułów finansowych” nie tylko przekazują pieniądze pomiędzy krajami, ale także podróżują między nimi w celu założenia kont bankowych za granicą, które w przyszłości mogą być przez nich użyte.

Świadomość równie ważna jak działanie

Metodyka procesu funkcjonowania „mułów finansowych” i sposób, w jaki organy ścigania reagują na ten proces, znajduje odzwierciedlenie w sposobie, w jaki tworzone są sieci „mułów finansowych”. W przeciwieństwie do wielu przestępstw finansowych, osoby zrekrutowane do działalności  w charakterze „mułów finansowych” mogą nie być świadome, że uczestniczą w przestępczym procederze.

W procesie rekrutacji potencjalnych „mułów finansowych” przez zorganizowane grupy przestępcze, wykorzystywane są takie grupy społeczne jak studenci, imigranci i osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zorganizowane grupy przestępcze oferują im łatwe pieniądze za pośrednictwem legalnie wyglądających ogłoszeń o pracę i postów w mediach społecznościowych.

Ignorancja i brak świadomości, że uczestniczy się w przestępstwie, nie jest wymówką, jeśli chodzi o  egzekwowanie prawa w procederze „prania pieniędzy”. Osoby działające jako „muły finansowe” definitywnie łamią prawo, uczestnicząc w procesie wprowadzania do legalnego obrotu finansowego pieniędzy, stanowiących zyski z działalności przestępczej.  Z tego powodu Europol zorganizował i koordynował we współpracy z  organami ścigania kampanię uświadamiającą „#DontBeAMule” we wszystkich krajach uczestniczących w EMMA. Działanie to miało na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu przez przestępców większej liczby niewinnych osób postronnych i narażaniu ich na niebezpieczeństwo.

EMMA jest częścią EMPACT Sub Priority Cybercrime NCPF („Non Cash means of Payment” co oznacza: „bezgotówkowe sposoby oszustwa płatniczego”) i jest prowadzona przez Holandię.

Kraje uczestniczące w EMMA 7: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Kolumbia, Czechy, Estonia, Finlandia, Grecja, Niemcy, Hongkong, Węgry, Irlandia, Włochy, Mołdawia, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Hiszpania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone.

(Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP)

Infografika na której znajduje się kobieta w kapeluszu z plikiem banknotów w dłoniach. U góry napis: #ŁatwePieniądze, na dole napis: Ale jakim kosztem? Muły finansowe to pranie pieniędzy. To przestępstwo. To nie jest tego warte. #NiebadzMulem i pod spodem loga Europolu, Eurojust, EBF, Policji i Związku Banków Polskich

Film Nie daj się nabrać na obietnice łatwego zarobku #NiebadzMulem

Pobierz plik Nie daj się nabrać na obietnice łatwego zarobku #NiebadzMulem (format mp4 - rozmiar 5.72 MB)

Powrót na górę strony