Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I Międzynarodowe targi POLSECURE zakończone

Data publikacji 29.04.2022

29 kwietnia 2022 r. zakończyły się I Międzynarodowe Targi Policji i Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach. Około 100 wystawców z kraju i zagranicy zaprezentowało unikalne rozwiązania i technologie wykorzystywane w działaniach na rzecz obrony bezpieczeństwa publicznego.

Eksperci wszystkich służb mogli się zapoznać z projektami badawczymi, najnowszą ofertą sprzętu i uzbrojenia, wyposażenia z zakresu techniki operacyjnej, kryminalistycznej, łączności, teleinformatyki, ochrony obiektów i osób, ratownictwa, ochrony granic, kontroli ruchu drogowego. Zaprezentowano rozwiązania technologiczne zwiększające skuteczność walki z przestępczością oraz wzmacniające bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy. Na hali wystawienniczej zaprezentowały się również biura Komendy Głównej Policji: Biuro Ruchu Drogowego, Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji, Biuro Komunikacji Społecznej oraz Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Na zakończenie targów poznaliśmy nagrodzone i wyróżnione firmy.

PANEL SAMORZĄDOWY

Ostatni dzień targów to „Dzień samorządowy” poświęcony bezpieczeństwu publicznemu. Szczególną uwagę zwracano na wykorzystanie monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej miasta na przykładzie Kielc, Gdyni i Częstochowy. W otwarciu panelu dyskusyjnego uczestniczyli Bogdan Wenta – prezydent Miasta Kielce, nadinsp. Dariusz Augustyniak – I zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Jarosław Kaleta – komendant wojewódzki Policji w Kielcach i prezes zarządu Targów Kielce dr Andrzej Mochoń. Prezydent Miasta Kielce, otwierając konferencję, podkreślił znaczenie współpracy samorządu z Policją i Strażą Miejską. - Dla samorządu słowo bezpieczeństwo jest bardzo istotne, przewija się w różnych odmianach i różnych wartościach – powiedział. Podczas panelu omówiono m.in. wykorzystanie danych miejskich w zarządzaniu bezpieczeństwem w mieście, czyli ortofotomapy, fotoplany ukośne, modele 3D, porównywanie zmian w czasie,  analizy przestrzenne pozwalające na szybkie określenie liczby osób na terenie zagrożonym. Drugą część panelu samorządowego przeznaczono na omówienie najlepszych praktyk światowych i krajowych dotyczących bezpieczeństwa publicznego.

PROFILAKTYKA, EDUKACJA, POKAZY

Targom towarzyszyło wiele interesujących wydarzeń nawiązujących do tematyki bezpieczeństwa publicznego. Ostatniego dnia można było obejrzeć pokaz umiejętności psów policyjnych, a Wydział Ruchu Drogowego i Oddział Prewencji Policji KMP w Kielcach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Straż Miejska w Kielcach oraz Stowarzyszenie PASSA zaprezentowały kampanię edukacyjną propagującą bezpieczeństwo w ruchu drogowym „Wypadek to nie przypadek! Przeciwdziałaj – pomagaj!”. Uczestnicy targów obejrzeli film edukacyjny oraz pokaz zasad postępowania służb na miejscu wypadku drogowego.

PODSUMOWANIE I WYRÓŻNIENI POLSECURE

Międzynarodowe Targi Policji i Bezpieczeństwa Publicznego zakończyły się uroczystym podsumowaniem i wręczeniem nagród. W ocenie organizatorów było to udane i ważne wydarzenie. - Do tego sukcesu przyczyniło się to, że brało w nich udział wielu przedstawicieli służb podległych ministerstwu spraw wewnętrznych i administracji i nie tylko. Naszą intencją jest, by w 2025 r. Policja była jeszcze mocniejsza. Robimy to po to, żeby Polska była krajem bezpiecznym – powiedział I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Podczas swojego wystąpienia podkreślił również znaczenie dyskusji poświęconej cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu. - To wydarzenie naprawdę historyczne, że spotkali się w Polsce przedstawiciele Europolu, Interpolu oraz różni liderzy zwalczający cyberprzestępczość, i rozmawiali o nowych rozwiązaniach – przypomniał problematykę panelu dyskusyjnego z pierwszego dnia targów.
Ostatnim akcentem było wręczenie nagród i wyróżnień. Nagrody POLSECURE za produkty zaprezentowane na targach trafiły do konsorcjum firm: za mobilną platformę kryminalistyczną - Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 SA z Zegrza, Hagmed Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Rawy Mazowieckiej oraz Politechnika Warszawska (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) z Warszawy. Nagrodę za mobilny system rozpoznania terenu (MSRT) otrzymał Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie. Nagrodzona została również firma PCO S.A. z Warszawy za produkt – MT1 monokular termowizyjny.
Wyróżnienie specjalne Komendanta Głównego Policji trafiło do firmy CLIMATIC Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Reguł za modułowy element posterunku Policji.

Tekst i zdj. „Gazeta Policyjna”

Film I Międzynarodowe targi POLSECURE zakończone

Powrót na górę strony