Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

6 lat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

5 października 2022 r. mija 6 lat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ten nowatorski projekt został poprzedzony konsultacjami społecznymi, aby ostateczna jego postać odpowiadała jego użytkownikom. W tym czasie ponad 3 mln ludzi naniosło blisko 2,5 mln zagrożeń, które w ponad 51% zostały potwierdzone przez Policję, w następstwie czego podjęto działania zmierzające do ich wyeliminowania. Każdego dnia mieszkańcy wskazują ponad tysiąc zagrożeń, które w ich ocenie mają istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy, zamieszkania czy wypoczynku.

Spośród dostępnych do wyboru 24 kategorii zagrożeń najczęściej wybierane są te, które dotyczą bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak: Nieprawidłowe parkowanie, Przekraczanie dozwolonej prędkości czy Niewłaściwa infrastruktura drogowa. Kategorie te stanowią ponad 60% wszystkich naniesionych na mapę zagrożeń. W omawianych kategoriach ponad 800 tys. zagrożeń w wyniku podjętych przez Policję działań zostało skutecznie wyeliminowanych. Należy przy tym podkreśli, iż użytkownicy, wybierając zagrożenie korzystają z całego dostępnego katalogu. Zatem nie ma kategorii, która nie byłaby wykorzystywana. Dzięki temu znikają dzikie wysypiska śmieci, odławiane są bezpańskie psy, poprawia się stan bezpieczeństwa na obszarach wodnych, a osobom żebrzącym i pozostającym w kryzysie bezdomności udzielana jest niezbędna pomoc. Łącznie zostało wyeliminowanych 1.131.554 różnego rodzaju zagrożeń.

Sama aplikacja została zbudowana w taki sposób, aby użytkownik w prosty sposób mógł z niej skorzystać. Jedynym wymaganiem jest dostęp do komputera z Internetem lub pobranie darmowej aplikacji na urządzenia mobilne. Dostęp do KMZB jest możliwy poprzez portal Policja.pl jak też przez strony internetowe jednostek organizacyjnych Policji. Również inne podmioty, którym problematyka bezpieczeństwa jest bliska, zamieszczają link do KMZB na swoich stronach.

Należy zauważyć, że korzystając z KMZB użytkownik ma możliwość zapoznania się z zagrożeniami występującymi w interesującym go obszarze (zarówno na podstawie danych statystycznych, jak i zagrożeń naniesionych przez innych użytkowników i potwierdzonych przez Policję) oraz może samodzielnie wskazać zagrożenie i jego lokalizację, dzieląc się tym samym swoimi spostrzeżeniami na temat poziomu bezpieczeństwa w miejscu jego zamieszkania.

Sam proces naniesienia zagrożenia na mapę jest anonimowy i nie powinien trwać dłużej niż kilkanaście sekund. Użytkownik po wybraniu jednego z 24 zagrożeń dostępnych w katalogu wskazuje kursorem lokalizację, w której ono występuje, a następnie przyciskiem „ZGŁOŚ” dokonuje naniesienia zagrożenia na mapę. Zgłaszający może dodatkowo wskazać datę i czas wystąpienia zagrożenia. Może również dodać opis tekstowy sytuacji (do 500 znaków), jak też ma możliwość dołączenia załączników do 5 MB w formatach: JPG, PDF, 3gp, mov, doc, txt). Warto podkreślić, że podczas zgłoszenia wyświetlany jest komunikat informujący użytkownika, że nie jest to zgłoszenie alarmowe. W przypadku potrzeby pilnego kontaktu z Policją należy korzystać z telefonu alarmowego 112. Aplikacja na urządzeniu mobilnym umożliwia skorzystanie z funkcjonalności aktualnej lokalizacji. Użytkownik również może świadomie wybrać inny punkt na mapie, różny od obecnego miejsca przebywania.

Istotne jest to, że inni użytkownicy KMZB nie mają możliwości odczytania dodatkowych informacji przekazanych w trakcie nanoszenia zagrożenia. Informacje te są widoczne wyłącznie dla uprawnionych policjantów.

Z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa korzystają nie tylko internauci czy Policja, ale również różnego rodzaju służby i instytucje, których zadaniem jest dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Nasi partnerzy nie tylko zapoznają się z naniesionymi zagrożeniami, ale również biorą czynny udział w procesie weryfikacji i eliminacji zagrożeń. W wielu przypadkach czynią to samodzielnie.

Łatwy i powszechny dostęp do aplikacji umożliwia każdemu zaangażowanie się w działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Przekazywanie Policji informacji o zagrożeniach jest kluczowym źródłem informacji o sytuacjach wymagających reakcji służb porządkowych. Z punktu widzenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest to warunek sine qua non jej funkcjonowania, ponieważ aplikacja bazuje na współpracy Policji ze społeczeństwem. Pamiętać jednak należy, że każde naniesione zagrożenie jest traktowane z taką samą należytą powagą i zaangażowaniem Policji czy innych służb i instytucji biorących udział w procesie weryfikacji i eliminacji potwierdzonych zagrożeń. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o naniesieniu zagrożenia warto zapoznać się z aktualną Mapą celem ustalenia, czy zagrożenie, o którym chcemy powiadomić Policję nie zostało już naniesione przez innego użytkownika. Jeżeli tak się stało, to powielanie tego samego zagrożenia nie jest konieczne. Należy bowiem podkreślić, że zagrożenie powszechnie występujące jak np. Przekraczanie dozwolonej prędkości jest tak samo sprawdzane i eliminowane przez policjantów zarówno w sytuacji naniesienia jednego symbolu, jak i wielokrotne naniesienie tego samego zagrożenia.

Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie społeczne, zarówno na etapie projektowania, jak i funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby funkcjonowała ona jeszcze z większą skutecznością w kolejnych latach.

(Biuro Prewencji KGP)

Kilka przykładów na to, że Krajowa Mapa zagrożeń Bezpieczeństwa dobrze spełnia swoją funkcję:

Powrót na górę strony