Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyłudzali podatek VAT - rozbita grupa

Data publikacji 28.12.2022

11 osób zatrzymanych to efekt wspólnych działań CBŚP, CBA i KAS. Członkowie grupy przestępczej zakładali firmy, które pozorując legalną działalność w rzeczywistości zajmowały się wyłudzaniem podatku VAT.

Policjanci z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej ze Śląskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Katowicach oraz funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozbili zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT.

Działania, podczas których zatrzymano łącznie 11 osób przeprowadzono na terenie województw podkarpackiego, dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Tam też przeszukano kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczając przy tym dokumentację finansowo-księgową, w tym tzw. "puste faktury" oraz elektroniczne nośniki pamięci.

Członkowie grupy przestępczej wykorzystywali w łańcuchu dostaw towary, w postaci folii stretch. Działalność podmiotów miała charakter fikcyjny, ponieważ nowo powołane lub przejęte spółki, nie prowadziły wcześniej żadnej działalności gospodarczej. Nie posiadały również żadnego zaplecza niezbędnego dla prowadzenia tego typu działalności, jak również nie dysponowały środkami trwałymi oraz nie zatrudniały pracowników. Jedynie pozorowały one lub uwiarygodniały fikcyjny obieg dokumentów, które wykorzystywane były w celu dokonywania uszczuplenia należności publicznoprawnych wobec Skarbu Państwa.

Zatrzymani w Prokuratorze Regionalnej w Łodzi usłyszeli m.in. zarzuty dotyczące udziału oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, jak również wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także prania pieniędzy.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że uszczuplenia należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wyłudzenia nienależnego podatku VAT mogły wynieść co najmniej 200 mln zł.

Wobec 6 osób podejrzanych Sąd Rejonowy Łodzi - Śródmieścia w Łodzi zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, natomiast pozostałe pięć osób zostało objętych policyjnym dozorem oraz zakazem opuszczania kraju.

Aktualnie trwają dalsze czynności w kierunku ustalenia i zabezpieczenia mienia podejrzanych, a sprawa ma charakter rozwojowy.

(CBŚP / mw)

Powrót na górę strony