Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie ćwiczeń "Wolf-Ram-23"

Data publikacji 30.05.2023

W imieniu gen. insp. Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster podsumował największe jak do tej pory ćwiczenia konterrorystyczne przeprowadzone w Polsce z udziałem Federalnego Biura Śledczego (FBI) Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, a także podziękował wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w ich przygotowanie oraz przebieg.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster poinformował, że prace nad zorganizowaniem ćwiczeń, ze względu na ich dużą skalę trwały od marca 2022 roku. Podkreślił, że wnioski z ćwiczeń będą istotne dla bieżącej pracy Policji. Złożył podziękowania panom komendantom oraz wszystkim funkcjonariuszom, którzy brali udział w tym ćwiczeniu. Podziękował również za ogromne zaangażowanie samorządów i instytucji, bez których to przedsięwzięcie  nie mogłoby się odbyć.

Ćwiczenia pod kryptonimem „Wolf-Ram-23” odbyły się dniach 17-19 kwietnia br. i objęły swoim zasięgiem 8 województw. Celem działań było doskonalenie umiejętności służb i ich reakcji na potencjalne wystąpienie sytuacji kryzysowej. To przedsięwzięcie było także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między uczestnikami działań. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń stanowić będą cenny materiał szkoleniowy. W ćwiczenia było zaangażowanych ponad 4,5 tysiąca funkcjonariuszy służb podległych MSWiA.

Informacje poświęcone ćwiczeniom Wolf-Ram-23:

(KGP)

Film WOLF-RAM-23 @PolskaPolicja

Opis filmu: WOLF-RAM-23 @PolskaPolicja

Powrót na górę strony