Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

15 osób aresztowanych za udział w grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy w związku z nielegalnym wytwarzaniem komponentów biopaliw

Data publikacji 04.12.2023

Działania policji i prokuratury pozwoliły na zablokowanie ponad 26 milionów złotych zgromadzonych różnych na rachunkach bankowych spółek oraz osób fizycznych. Zabezpieczone mienie, to efekt śledztwa w sprawie wyłudzeń podatku VAT w związku ze sprzedażą towaru o wartości ponad 223 mln zł oraz oszustw związanych z olejem posmażalniczym. W tej sprawie łącznie 15 osób zostało już tymczasowo aresztowanych m.in. za udział w grupie przestępczej...

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo, w ramach którego funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Placówki Straży Granicznej w Opolu, funkcjonariusze i pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu, Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Opolu oraz Poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przeprowadzili czynności procesowe w „wytwórni” oleju posmażalniczego w województwie łódzkim i u producenta biokomponentów we Wrocławiu.

W wyniku tych działań zarzuty usłyszało do tej pory 15 osób. Sądy, na wniosek prokuratora prowadzącego śledztwo, zdecydowały o zastosowaniu wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 27 mln złotych.

Proceder polegał na „produkcji” odpadu, tj. oleju posmażalniczego, który następnie był wykorzystywany do produkcji surowców do paliw. W legalnym obrocie ponowne użycie zebranego odpadu ma na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla. W podmiotach objętych śledztwem olej posmażalniczy nie powstawał jako odpad w toku przetwarzania lub produkcji produktów spożywczych, lecz był wytwarzany w specjalnych fabrykach, gdzie ogrzewano oleje roślinne i zwierzęce m.in. piecami na olej opałowy. Przyjęto różne wersje uzyskiwania oleju posmażalniczego lecz w obu przypadkach w wyniku „produkcji” uzyskiwano odpad, w zasadzie bez produktu, który miałby być przedmiotem produkcji.

Zgodnie z intencją prawodawcy, odpad w postaci oleju kuchennego (posmażalniczego) ma być odzyskiwany m.in. z punktów gastronomicznych. Następnie winien być przetwarzany na biokomponent do produkcji paliw. Producenci paliw na terenie Unii Europejskiej wykorzystujący biokomponent pochodzący z odzysku odpadu, uzyskują z tego tytułu preferencje w zakresie rozliczenia w krajach Unii Europejskiej tzw. Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz Narodowego Celu Redukcyjnego przyczyniając się do redukcji emisji dwutlenku węgla. Fałszowanie oleju posmażalniczego narusza więc zasady uczciwej konkurencji na rynku paliw. Ponadto gigantyczna skala działalności wytwórni fałszywego oleju posmażalniczego powoduje zwiększenie emisji dwutlenku węgla, zamiast jego redukcji.

Zatrzymane osoby zostały przewiezione do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowanie faktur VAT oraz prania brudnych pieniędzy. Na wniosek prokuratora sądy zastosowały wobec nich tymczasowego aresztowanie. Dotychczas zabezpieczono mienie podejrzanych o łącznej wartości ponad 27 mln zł.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Powrót na górę strony